Rioleringswerkzaamheden Schoolstraat

Het werk voor dit project is klaar.

In de Schoolstraat is een grote rioolbuis aangelegd. Daardoor kan regenwater van de wijk Centrum West naar het water in het Nelson Mandelapark stromen. Hiermee is de kans op wateroverlast bij hevige buien kleiner. Zo zorgen wij ervoor dat Diemen beter bestand is tegen het veranderende klimaat.

_________________________________________________________

Afgelopen jaren is de buurt Centrum West opgeknapt. Om voorbereid te zijn op de klimaatveranderingen is het rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelstel. Afvalwater gaat naar de rioolzuivering en regenwater wordt afgevoerd naar het open water. Om dit mogelijk te maken moet een verbinding gemaakt worden tussen het regenwaterriool in de buurt Centrum West en de waterpartij in het Nelson Mandelapark. Deze verbinding loopt door de Schoolstraat.

Wat gaat er gebeuren?

Om het regenwater vanuit Centrum West naar het Mandelapark te krijgen, wordt een grote rioolbuis aangelegd. Ook wordt een overstort gemaakt vlakbij het Nelson Mandelapark. Hierdoor wordt in de toekomst de kans op wateroverlast bij hevige buien kleiner. Zo zorgen wij ervoor dat Diemen beter bestand is tegen het veranderende klimaat.

Planning

Het werk wordt in delen uitgevoerd. Het werk duurt in totaal ongeveer drie maanden en begint in het weekend van 11 t/m 14 maart. Er wordt gewerkt in vijf fasen. We verwachten dat het werk in de Schoolstraat begin juni 2022 klaar is. Per fase zullen wij u informatie geven.
 

Fase 1 – Afgerond

De eerste fase wordt half maart uitgevoerd. In het weekend van 11 t/m 14 maart 2022 leggen we  een rioolbuis aan ter hoogte van de kruising van de Schoolstraat met het Wilhelminaplantsoen. Het werk start op vrijdag 11 maart om  9.00 uur in de Schoolstraat, aan de zuidkant van het Wilhelminaplantsoen. Hiervoor wordt de aansluiting van de Schoolstraat (Centrum West) op het Wilhelminaplantsoen afgesloten.

Om het werk te doen is het Wilhelminaplantsoen ter hoogte van de Schoolstraat afgesloten vanaf vrijdagavond 11 maart 20.00 uur tot maandagochtend 14 maart 6.00 uur. Er is een omleiding voor het verkeer. Deze wordt met borden aangegeven. Gedurende het werk zijn alle woningen bereikbaar. 

Omleiding

Verkeer wordt omgeleid over het Wilhelminaplantsoen – Arent Krijtsstraat of over het Wilhelminaplantsoen – Prinses Beatrixlaan – Prins Bernhardlaan. Fietsers en voetgangers worden ter plaatse langs de werkzaamheden geleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.
Via de volgende link bekijkt u de tekening met omleidingsroutes.

Parkeren

Om het werk uit te kunnen voeren kan er op zeven parkeervakken het hele weekend niet geparkeerd worden. Er worden borden met een parkeerverbod geplaatst om aan te geven welke dat zijn. 

Fase 2 – Afgerond

De tweede fase wordt uitgevoerd in de periode van 14 maart t/m 8 april. In deze fase wordt een gedeelte van de rioolbuis tussen Centrum West en het Nelson Mandelapark aangelegd. Om de verbinding vanuit de Oranjelaan naar de Schoolstraat mogelijk te maken wordt er een tijdelijke route door de groenstrook aangelegd. Deze wordt met borden aangegeven. Tijdens het werk zijn alle woningen bereikbaar. 

Omleiding

Doorgaand autoverkeer vanuit de Oranjelaan naar de Schoolstraat wordt over een tijdelijke weg door het groen geleid. Fiets- en voetgangers worden van het autoverkeer gescheiden. De tijdelijke route wordt met borden aangegeven.

rioleringswerkzaamheden schoolstraat

Parkeren

Om het werk uit te kunnen voeren kan er op 15 parkeervakken niet geparkeerd worden. Er worden borden met een parkeerverbod geplaatst om aan te geven welke dat zijn.

Fase 3 – Afgerond

In fase 3 wordt een volgend deel van de rioolbuis aangelegd in de Schoolstraat. Deze rioolbuis sluit aan op het water in het Nelson Mandelapark en zal in de toekomst zorgen dat regenwater afgevoerd wordt naar het open water.

Omleiding

Doorgaand verkeer in de Oranjelaan en de noordelijke straat van het Oranjeplantsoen is niet mogelijk. Het eenrichtingsverkeer in deze straten wordt tijdens het werk opgeheven. Ter plaatse van de afsluiting in de Oranjelaan en de noordelijke straat van het Oranjeplantsoen wordt de mogelijkheid gemaakt om te keren.

Parkeren

Om het werk uit te kunnen voeren kan er op een aantal parkeervakken niet geparkeerd worden. Er worden borden met een parkeerverbod geplaatst om aan te geven welke dat zijn.

Fase 4 – 6 april / 2 mei

In fase 4 wordt het vierde deel van de rioolbuis aangelegd in de Schoolstraat. Deze rioolbuis sluit aan op het water in het Nelson Mandelapark en zal in de toekomst zorgen dat regenwater afgevoerd wordt naar het open water.

Omleiding

Het eenrichtingsverkeer in het Oranjeplantsoen wordt tijdens het werk opgeheven. Aan de oostzijde van de zuidelijke straat van het Oranjeplantsoen wordt de mogelijkheid gemaakt om te keren. Bij de start van deze fase zal de kruising Van Markenplantsoen - Oranjeplantsoen weer volledig open zijn.

Parkeren

Om het werk uit te kunnen voeren kan er op een aantal parkeervakken niet geparkeerd worden. Er worden borden met een parkeerverbod geplaatst om aan te geven welke dat zijn.

Fase 5 – 19 september t/m 31 oktober

In fase 5 wordt de overstortput bij het Nelson Mandelapark gemaakt. Zo wordt in de toekomst de kans op wateroverlast bij hevige buien kleiner. 
Ook wordt in deze fase het laatste stukje rioolbuis aangelegd. Hierdoor is de verbinding tussen Centrum West en het Nelson Mandelapark klaar.

Omleiding

Het eenrichtingsverkeer in de Oranjelaan én het laatste stukje van de Schoolstraat wordt tijdens het werk opgeheven. Aan de oostzijde van de Oranjelaan wordt de mogelijkheid gemaakt om te keren. 
Fietsers worden omgeleid via het Oranjeplantsoen – Van Markenplantsoen of via de René Cassinlaan.

Parkeren

Om het werk uit te kunnen voeren kan er op een aantal parkeervakken niet geparkeerd worden. Er worden borden met een parkeerverbod geplaatst om aan te geven welke dat zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen over deze werkzaamheden. U kunt contact opnemen met:

  • Jakob Koele, toezichthouder gemeente Diemen (020) 31 44 888, e-mail jacob.koele@diemen.nl 
  • Aron Verdouw, uitvoerder AW Vessies Infra 06 25 711 559