Veelgestelde vragen over Theater de Omval en OBA


Waarom verhuist de OBA Diemen?

OBA-Diemen huurt nu een locatie aan het Wilhelminaplantsoen. Deze locatie voldoet niet (meer) voor de bibliotheekfunctie. Medio 2022 loopt het huurcontract af. OBA heeft al ervaring met het combineren van theater en bibliotheek en dat is succesvol gebleken.

Wat is het voordeel voor het theater?

Het theater krijgt er een tweede, kleinere theaterzaal bij. Dat zal de grote druk op de grote theaterzaal verminderen en geeft ruimte voor kleinere culturele activiteiten en voor groepsactiviteiten van de bibliotheek. Door de samenwerking zal De Omval vaker en langer open kunnen zijn. Dat is ook goed voor de horeca in het gebouw. Het wordt nog meer een plek voor Diemenaren van alle leeftijden. De ruimtes worden bij de verbouwing meteen beter geschikt gemaakt voor de activiteiten van andere huurders: Muziekschool Diemen, Studio DMN en Welzijn Diemen.

Parkeren

De uitbreiding zal aan de achterzijde van Theater de Omval worden gerealiseerd. Dit betekent dat er 15 parkeerplekken minder overblijven (nu 70)  op het daar gelegen parkeerterrein. Parkeerdrukmetingen hebben uitgewezen dat dit geen problemen oplevert. Overdag geldt hier betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders.

Wat zijn de kosten voor de verbouwing en uitbreiding?

Voor de verbouwing en uitbreiding trekt de gemeente Diemen, eigenaar van het gebouw, 3.950.000 euro uit. De wens om te investeren in huisvesting van de OBA Diemen bij Theater de Omval is opgenomen in het Coalitieakkoord Diemen 2018-2022 ‘Duurzaam Samenleven’. De kapitaallasten worden voor een groot deel gedekt door de huur die de bibliotheek aan de gemeente gaat betalen.