Vergroening Holland Park

Holland Park is een mooie wijk, maar met veel verharding. We willen graag meer groen en minder verharding. Het inwisselen van verharding voor groen verlaagt hittestress, verbetert de waterafvoer en is goed voor de biodiversiteit.

Holland Park is een mooie wijk, maar met veel verharding. We willen graag meer groen en minder verharding. Het inwisselen van verharding voor groen verlaagt hittestress, verbetert de waterafvoer en is goed voor de biodiversiteit. De gemeente gaat daarom graag samen met bewoners aan de slag om de openbare ruimte groener te maken.

Reactieverslag voorlopig ontwerp

In januari 2021 is er een voorlopig ontwerp opgesteld voor de vergroening. Bewoners van Holland Park hebben kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Alle reacties zijn gebundeld in een reactieverslag. In het reactieverslag heeft de gemeente ook aangegeven wat er met de opmerking is gedaan. 
Via deze link is het reactieverslag te bekijken

Definitief ontwerp

Met behulp van de reacties van bewoners is er een definitief ontwerp opgesteld voor de vergroening. De openbare ruimte wordt daarin op verschillende manieren vergroend. Zo komt er beplanting langs de gevels van de gebouwen, worden nieuwe plant- en boomvakken aangelegd en worden bestaande vakken vergroot. Ook komen er meer hagen en bomen. Dit is in het definitief ontwerp te zien.
Via deze link is het definitief ontwerp te bekijken.

Vervolg

De aannemer start in oktober/november 2022 met de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijven woningen en winkels bereikbaar. Er zijn geen omleidingsroutes nodig. De werkzaamheden duren enkele maanden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen.
Bewoners die hebben aangegeven dat ze zelf een stukje groen willen gaan onderhouden, ontvangen hierover binnenkort meer informatie. Wilt u ook een stukje groen onderhouden, maar heeft u dat nog niet aangegeven? Stuur dan een e-mail naar Hugo.Noordman@diemen.nl.