Winkelcentrum Kruidenhof

De eigenaar van het winkelcentrum Kruidenhof heeft plannen om de Supermarkt Jumbo uit te breiden en de gevels van de winkels en de droogloop/overkapping van het winkelcentrum aan te passen. Hierdoor deze uitbreiding moet de inrit worden verplaatst en zal het parkeerterrein opnieuw worden ingericht. 

Over de uitbreidingsplannen is een ontwerp gemaakt van de openbare ruimte. Deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft het ontwerp ook ter inzage gelegen zodat iedereen hierop kon reageren. Het college van B en W heeft 2 maart 2021 ingestemd met het definitieve ontwerp openbare ruimte.

Actueel

Op dit moment zijn de werkzaamheden gestart voor het verbouwen van het winkelcentrum. Hier en daar kunnen de werkzaamheden overlast veroorzaken. De aannemer doet zijn best dit tot een minimum te beperken. We gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft. 

Uitleg definitief ontwerp openbare ruimte Kruidenhof 

Iets dat wij belangrijk vinden is een toekomstbestendig ontwerp (klimaat adaptief noemen we dat). Zo is er in het ontwerp bijvoorbeeld ruimte tussen de parkeervakken opgenomen om meerdere grote bomen te planten die voor schaduw zorgen. Ook is gekozen voor bijvoorbeeld materialen die bij extreme neerslag makkelijker grote hoeveelheden regenwater kan opvangen.

Hoe ziet het ontwerp eruit? 

  • De inrit om het parkeerterrein op te komen is verschoven.
  • De stoep voorlangs de winkels is breder geworden voor meer winkelcomfort.
  • De viskraam krijgt een nieuwe standplaats, dus hoeft niet meer op parkeervakken te staan.
  • De positie van de vuilcontainers is aangepast, dan hoeft de vuilniswagen niet meer het parkeerterrein op, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
  • De parkeervakken zijn anders gepositioneerd om het parkeerterrein klimaat adaptief te maken.
  • Er komen meerdere grote bomen op het parkeerterrein om meer schaduw te bieden tegen de warmte en de zogenaamde ‘hittestress’ tegen te gaan. 

Zie ook de afbeelding hieronder:

Kruidenhof ontwerp

Meer informatie

Wilt u informatie over het proces rondom dit project, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer R. den Ouden, projectmanager.