Opknapbeurt Oranjeplantsoen

De buurt is toe aan groot onderhoud, naar verwachting gaat de uitvoering in 2023 van start. Daarbij kunt u denken aan het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Gelijktijdig met deze werkzaamheden hebben we de kans om de buurt op te knappen en opnieuw in te richten. Daarnaast wil de gemeente bij de opknapbeurt zoveel mogelijk rekening houden met de veranderende weersomstandigheden, zoals extreme buien en droge periodes.

Definitief ontwerp

Op 11 april 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het definitief ontwerp vastgesteld. Klik hieronder om de afbeelding van het ontwerp uit te klappen. 

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp Oranjeplantsoen afbeelding

Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@diemen.nl met als onderwerp ‘Oranjeplantsoen’ of bel naar het Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 en vraag naar Jeroen Drost.

We maken het park groter en verwijderen de weg aan de zuidzijde van de appartementen

We hebben u twee versies van het voorlopig ontwerp laten zien. In de ene versie wordt het park groter en wordt de weg verwijderd. In de andere versie blijft het park ongeveer even groot en de weg behouden.

De reacties van de bewoners op de twee versies liepen uiteen. Daarom hebben wij uitgebreid gekeken naar de argumenten voor en tegen beide versies van het voorlopig ontwerp. Deze argumenten en de uitgangspunten van de gemeente gaven uiteindelijk de doorslag voor het definitief ontwerp.

Een groter en groener park heeft veel voordelen. Zo komt er voor bewoners uit de buurt van alle leeftijden dicht bij een fijne plek om buiten te zijn. Ook voor bewoners die minder mobiel zijn. Meer groen helpt bovendien om water op te vangen tijdens hevige regenbuien en geeft koelte tijdens warme dagen. Meer verschillende soorten bomen en planten zijn daarbij goed voor dieren en insecten.  

De opmerkingen van de bewoners op het voorlopig ontwerp zijn zo veel mogelijk verwerkt. Alle reacties op het voorlopig ontwerp, zijn verzameld in een reactieverslag. Daarin geven wij ook aan wat wij met de opmerkingen hebben gedaan. U vindt het reactieverslag in deze link.

Extra werksessie 10 mei 2023

Met de bewoners die zich hebben aangemeld heeft op 10 mei 2023 een extra werksessie plaatsgevonden over de uitwerking van een aantal details in het park. Het ging daarbij om een aantal aangewezen plekken in het park, de zogenoemde ‘eilandjes’. De uitkomst van deze sessie is waar mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt. Er is eveneens een gedetailleerde uitwerking van deze zes ‘eilandjes’ uitgewerkt. U kunt het aangepaste definitieve ontwerp hieronder bekijken. De gedetailleerde uitwerking van de ‘eilandjes’ vindt u hier.

Definitief ontwerp

Kunt u de afbeelding niet goed bekijken? Dan kunt u hier het definitief ontwerp als PDF downloaden.

Oranjeplantsoen Diemen DO 03082023_page-0001

 

Hoe nu verder?

Eerst verwerken we het definitief ontwerp in technische tekeningen en besteden we de opdracht aan. We verwachten begin 2024 met de werkzaamheden te kunnen starten. Als we meer weten over de planning, ontvangen de omwonenden daarover een brief.

Bij deze opknapbeurt moeten er bomen worden verwijderd. Al deze bomen worden in ieder geval vervangen en er komen extra nieuwe bomen bij. De reden kan zijn dat een boom ziek is of een korte levensverwachting heeft. Het kan ook zijn dat een boom de noodzakelijke ophoging niet overleeft. Soms is het nodig om een boom te verwijderen voor het ontwerp. Als het mogelijk is, wordt een boom verplant. Hieronder vindt u een overzicht:

  • Te kappen bomen: 42 bomen
  • Te verplanten bomen: 5 bomen
  • Nieuwe bomen: 52 bomen
Tot nu toe
Schetsontwerp

Eind 2020 hebben wij via een online vragenlijst veel informatie ontvangen van de bewoners van het Oranjeplantsoen. Zij gaven hun mening over de ervaringen met de huidige terreininrichting en over elementen die de bewoners graag anders zouden willen zien in de toekomst.
Aan de hand van deze informatie en op basis van randvoorwaarden vanuit de gemeente is er een schetsontwerp opgesteld voor de buurt.
Het ontwerp is hier te bekijken

Kort samengevat wordt in het schetsontwerp het volgende beeld weergegeven. Het groene en kleinschalige karakter van de buurt blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. Door de nieuwe inrichting wordt de voetganger meer centraal gesteld en is de auto als het ware ‘te gast’. Ondanks de versterking van het groene karakter blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk.
Het groene karakter van de buurt wordt versterkt door het vergroenen van de verharding en het vergroten van het plantsoen tussen het Wilhelminaplantsoen en het Oranjeplantsoen. Dit doen we door de weg aan de zuidzijde van de appartementen te verwijderen en het parkeren rondom de appartementen anders in te richten. Het plantsoen wordt een aantrekkelijkere en grotere groene ruimte.

Het is niet meer mogelijk om te reageren op het schetsontwerp. U heeft kunnen reageren tot 21 juni 2021.

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp is verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Hierin zijn de reacties op het schetsontwerp zoveel mogelijk verwerkt. In grote lijnen is het ontwerp gelijk gebleven, maar meer gedetailleerd uitgewerkt. Het ontwerp is hier te bekijken

In deze video wordt een korte uitleg van het ontwerp gegeven:

Het reactieverslag met daarin de reacties op het schetsontwerp is hier terug te lezen.

Het is op dit moment niet meer mogelijk om te reageren op het voorlopig ontwerp. We stellen een extra vraag over het voorlopig ontwerp voor het park. Op 9 februari 2023 is er een bijeenkomst voor bewoners. Na de bijeenkomst is het mogelijk om te reageren op twee versies van het voorlopig ontwerp voor het park.

Extra vraag over voorlopig ontwerp

De reacties op het voorlopig ontwerp zijn verzameld. In het voorlopig ontwerp is de weg bij de appartementen verwijderd en is het park groter gemaakt. Over dit deel van het voorlopig ontwerp zijn de reacties verdeeld. Daarom is er een tweede versie van het voorlopig ontwerp gemaakt. Hieronder zijn beide versies als tekening te vinden. In versie 2 blijft de weg bestaan en blijft het park kleiner. Beide versies zijn op de bewonersbijeenkomst op 9 februari getoond.

Bekijk hier variant 1

Hier ziet u variant 1. Download u het ontwerp liever als PDF? Klik dan hier.

Oranjeplantsoen Diemen VO versie 1 171121

Bekijk hier variant 2

Hier ziet u variant 2. Download u het ontwerp liever als PDF? Klik dan hier.

Oranjeplantsoen Diemen VO versie 2 30012023

Heeft u vragen over beide ontwerpen of wilt u er graag meer uitleg over? Dan kunt u contact opnemen via het Klant Contact Centrum (020) 31 44 888 en vragen naar Jeroen Drost.

Tot en met 26 februari kunt u als buurtbewoner van het park online uw reactie hierover geven. Klik hier voor de vragenlijst.

Meer weten

Heeft u nog vragen, of ontvangt u het definitief ontwerp of de gedetailleerde uitwerking van de zes eilandjes liever op papier? Mail dan naar info@diemen.nl met als onderwerp ‘Oranjeplantsoen’ of bel naar het Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888 en vraag naar Jeroen Drost.

Vraag en antwoord 
Welke werkzaamheden gaat de gemeente uitvoeren? De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren en de buurt opknappen; het verzakte riool en de bestrating in de openbare weg ophogen, de bomen en struiken vervangen, banken en prullenbakken vervangen en de openbare verlichting aanpassen.
Wat moet ik als bewoner doen?

Tuinen
De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin.
De gemeente herstelt de eerste meter bestrating in uw tuin om het hoogteverschil te overbruggen. Wij raden u aan de rest van de tuin op te hogen en de bestrating aan te passen om wateroverlast te voorkomen.

Huisaansluiting riolering
De gemeente vervangt de riolering tot aan de erfgrens. Om verstopping te voorkomen adviseren we de huiseigenaren de riolering op eigen terrein te (laten) controleren en zo nodig aan te passen.
Bent u huurder dan kunt u contact opnemen met de verhuurder om te vragen wat de verhuurder voor u doet.

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vragen wij u om de erfgrens vrij te maken van overhangend groen, schuttingen en hekjes, bielzen etc. Kortom alles wat op de erfgrens staat of er overheen hangt.
 

Kan de aannemer van de gemeente ook  werkzaamheden voor de bewoners uitvoeren? De aannemer kan mogelijk ook werkzaamheden uitvoeren voor bewoners, maar u moet dit zelf regelen. De gemeente is hier geen partij in. 
Het is wel raadzaam om ook bij andere bedrijven offerte op te vragen, zodat u voor uzelf het beste aanbod krijgt.
 
Verzakken en ophogen  
Waarom zakt het gebied? Grote delen van Diemen zijn aangelegd in een gebied dat in de ondergrond veel veen en slappe klei heeft. 
Om het gebied geschikt te maken voor de woningen is destijds opgehoogd met zand. Door de ophoging kwam het gebied voldoende hoog te liggen ten opzichte van het (grond)water, zodat wegen konden worden aangelegd en huizen konden worden gebouwd. Onder andere het gewicht van het zand zorgde ervoor dat de slappe bodem samengedrukt werd en ging verzakken. Dit indrukken of zakken noemt men de zetting.
 
Zakt mijn tuin ook zoveel? In principe heeft uw tuin dezelfde zettingssnelheid als het openbare terrein. Doordat het openbare gebied door de gemeente wordt opgehoogd, komen de tuinen relatief laag te liggen. Hierdoor bestaat de kans dat water zich op deze lage plekken verzameld. Om dit te voorkomen adviseren wij u om uw tuin ook op te hogen.
De grond onder mijn huis verzakt. Wat kan ik daaraan doen?   De grond in heel Diemen zakt. Doordat huizen en schuren op palen staan, zakken deze niet. De grond onder de woningen en schuren zakt echter wel. Hierdoor ontstaat
er onder de gebouwen ruimte waar water kan blijven staan. Door de open ruimte kan de bestrating langs de woningen plotseling wegzakken met alle risico’s van dien. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die zand onder uw woning kunnen aanbrengen. Het beste kunt u bij verschillende bedrijven informatie en een offerte aanvragen.
 
Bomen en groen  
Kunnen de bomen in de buurt blijven staan? Een gespecialiseerd bureau heeft de bomen in de buurt onderzocht. De conclusie van het onderzoek was dat een deel van de bomen kan blijven staan en dat een deel van de bomen de werkzaamheden niet zal overleven. Hierover ontvangt u later meer informatie.
Wat gebeurt er met de plantsoenen en het groen?

Al het groen in de plantsoenen wordt verwijderd en vervangen door mooi, nieuw groen. Er komt minstens evenveel groen terug.

Bereikbaarheid en parkeren  
Wat merk ik van de werkzaamheden? Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn straten soms tijdelijk niet begaanbaar, u kunt uw auto niet voor de deur parkeren en uw huisvuil moet u misschien op een andere plek aanbieden.
Dat kan soms lastig zijn, maar u krijgt er weer een fraaie, opgeknapte buurt voor terug.
 
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats; waar kan ik parkeren? In overleg met u verplaatsen wij deze tijdelijk naar een noodparkeerplaats.
Kan ik mijn garagebox blijven gebruiken? Als er werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd, krijgt u een brief in de bus met de datum waarop het werk start. U dient uw auto dan tijdelijk ergens anders te parkeren.
Huisvuil   
Kan het huis- en grofvuil nog worden opgehaald? Het kan zijn dat u uw rolcontainer en grofvuil tijdelijk op een andere locatie aan moet bieden. Meer informatie staat in de brief die u krijgt als de werkzaamheden in uw straat starten.
Klimaatverandering  
Wordt er bij het herinrichten van de buurt rekening gehouden met klimaatadaptatie? We hebben allemaal ervaren dat er steeds meer heftige buien komen, waarbij in korte tijd veel water valt. De gemeente houdt bij het ontwerp en de aanleg van de riolering rekening met deze klimaatverandering. Het
neerleggen van grotere buizen in de grond is niet voldoende. Ook maken we, waar mogelijk, meer gebruik van groen en minder van verharding.
 
Wat kan ik als bewoner doen tegen wateroverlast? Als bewoner kunt uw tuin zo inrichten dat het regenwater niet direct in de riolering komt of op straat stroomt. Denk daarbij aan een tuin waar een deel onverhard is en voorzien van begroeiing. Zorg dat de
begroeiing bestaat uit planten en struiken die zowel tegen natte als droge perioden bestand zijn.
Meer informatie vindt u op www.operatiesteenbreek.nl.