Omgeving winkelcentrum Gruttoplein

Door verzakkingen in de openbare buitenruimte is de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein in Diemen Noord toe aan groot onderhoud. Denk aan zaken als het ophogen van de straat en vervangen van de riolering. Dit biedt ook kansen om de inrichting van de omgeving rondom het winkelcentrum op te knappen. Samen met bewoners in Diemen Noord kijken we naar wat er anders of beter kan.

De bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in Diemen Noord konden daarover meedenken en hun ideeën en wensen delen met de gemeente. We zoeken met elkaar naar oplossingen om de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein mooier en gezelliger te maken. Dit willen we doen door de omgeving zo veel als mogelijk af te stemmen op de wensen van alle gebruikers.

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2023 het definitief ontwerp vastgesteld. U kunt het ontwerp hier downloaden of hier online bekijken. Heeft u moeite met het bekijken van deze plattegrond? Neem dan contact met ons op door te e-mailen naar opknapbeurtdiemennoord@diemen.nl. U kunt ook bellen naar (020) 31 44 888 en vragen naar Jamal Taourirti of Laurens Brouwer. 
 
Alle reacties op het voorlopig ontwerp hebben we verzameld in een reactieverslag. Daarin hebben wij ook aangegeven wat wij met de opmerkingen hebben gedaan. U kunt het reactieverslag hier bekijken. We hebben de opmerkingen van bewoners zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. 

Tot nu toe 

Eerste schetsen

Samen met de bewoners van Diemen Noord hebben we nagedacht over wat anders of beter kan in de omgeving van het winkelcentrum Gruttoplein. Alle bewoners in Diemen Noord kregen de kans om een vragenlijst in te vullen, waarin zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij de opknapbeurt van de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein. De ontwerpers hebben de reacties op de vragenlijst gebruikt om de eerste schetsen op te stellen. We hebben deze schetsen voorgelegd aan de bewoners die in de vragenlijst hadden aangegeven verder te willen meedenken. Dit hebben we gedaan met een nieuwe vragenlijst. Een aantal van deze bewoners heeft in februari ook deelgenomen aan een digitale presentatie waar drie mogelijke ontwerpen zijn gepresenteerd. Dit hebben we allemaal gebruikt voor het maken van het schetsontwerp. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners wordt gedaan.

Schetsontwerp

De ontwerpers hebben de vragenlijst en reacties op de drie ontwerpen gebruikt voor het maken van het schetsontwerp. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners is gedaan. Het schetsontwerp is tijdens een digitale avond gepresenteerd aan de bewoners, en was daarna ook terug te vinden op de website. Ook kon hier een reactie worden achtergelaten.

Voorlopig ontwerp

De reacties op het schetsontwerp zijn door de ontwerpers weer gebruikt om het voorlopig ontwerp op te stellen. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners wordt gedaan. Het voorlopig ontwerp is tijdens een digitale avond gepresenteerd aan de bewoners. Ook was het weer mogelijk om een reactie te geven op het voorlopig ontwerp. De reactietermijn is verstreken.

Hoe nu verder?

De afgelopen tijd hebben we samen met bewoners en ondernemers op verschillende momenten nagedacht over de nieuwe inrichting van de omgeving van het winkelcentrum. Het definitief ontwerp is daarvan het resultaat. We gaan het ontwerp nu technisch uitwerken en het werk aanbesteden. 

In de zomer van 2024 starten we met het werk. De werkzaamheden in de omgeving van winkelcentrum Gruttoplein duren een half jaar. We verwachten dus dat we eind 2024 klaar zijn. We knappen de komende jaren niet alleen de omgeving van het winkelcentrum Gruttoplein op. Ook de buurten Scheepskwartier en Vlindertuin knappen we op. Hiermee starten we in het najaar van 2023. We verwachten dat eind 2026 alles klaar is.