Omgeving winkelcentrum Gruttoplein

Door verzakkingen in de openbare buitenruimte is de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein in Diemen Noord toe aan groot onderhoud. Denk aan zaken als het ophogen van de straat en vervangen van de riolering. Dit biedt ook kansen om de inrichting van de omgeving rondom het winkelcentrum op te knappen. Samen met bewoners in Diemen Noord kijken we naar wat er anders of beter kan.

De bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in Diemen Noord konden daarover meedenken en hun ideeën en wensen delen met de gemeente. We zoeken met elkaar naar oplossingen om de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein mooier en gezelliger te maken. Dit willen we doen door de omgeving zo veel als mogelijk af te stemmen op de wensen van alle gebruikers.

Tot nu toe 

Eerste schetsen

Samen met de bewoners van Diemen Noord hebben we nagedacht over wat anders of beter kan in de omgeving van het winkelcentrum Gruttoplein. Alle bewoners in Diemen Noord kregen de kans om een vragenlijst in te vullen, waarin zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij de opknapbeurt van de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein. De ontwerpers hebben de reacties op de vragenlijst gebruikt om de eerste schetsen op te stellen. We hebben deze schetsen voorgelegd aan de bewoners die in de vragenlijst hadden aangegeven verder te willen meedenken. Dit hebben we gedaan met een nieuwe vragenlijst. Een aantal van deze bewoners heeft in februari ook deelgenomen aan een digitale presentatie waar drie mogelijke ontwerpen zijn gepresenteerd. Dit hebben we allemaal gebruikt voor het maken van het schetsontwerp. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners wordt gedaan.

Schetsontwerp

De ontwerpers hebben de vragenlijst en reacties op de drie ontwerpen gebruikt voor het maken van het schetsontwerp. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners is gedaan. Het schetsontwerp is tijdens een digitale avond gepresenteerd aan de bewoners, en was daarna ook terug te vinden op de website. Ook kon hier een reactie worden achtergelaten.

Voorlopig ontwerp

De reacties op het schetsontwerp zijn door de ontwerpers weer gebruikt om het voorlopig ontwerp op te stellen. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners wordt gedaan. Het voorlopig ontwerp is tijdens een digitale avond gepresenteerd aan de bewoners. Het voorlopig ontwerp is via deze link te bekijken. Ook was het weer mogelijk om een reactie te geven op het voorlopig ontwerp. De reactietermijn is verstreken.

Hoe nu verder?

De afgelopen tijd hebben we samen met bewoners op verschillende momenten nagedacht over de nieuwe inrichting van hun buurt. De laatste keer over het voorlopig ontwerp. De ontwerpers gebruiken de reacties op het voorlopig ontwerp om het definitief ontwerp op te stellen. Alle reacties worden verzameld en verwerkt in een reactieverslag. Het definitief ontwerp wordt naar verwachting voorjaar 2023 vastgesteld en snel erna gedeeld met de bewoners. Hierna kan gestart worden met de voorbereidingen voor de uitvoering. We zullen met de ondernemers in en rond het winkelcentrum bespreken wat de beste periode is om de opknapbeurt uit te voeren. Hierover ontvangen de bewoners van Diemen Noord later meer informatie.