Resultaten enquête wandellandschap Oosterringdijk en omgeving

In totaal zijn er rond de 550 opmerkingen gegeven. Deze zijn onderverdeeld per gestelde vraag en samengevoegd als hetzelfde onderwerp genoemd wordt. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een nummer:

  1. Reactie wordt ingepast in het schetsontwerp
  2. Reactie wordt niet ingepast in het schetsontwerp
  3. Reactie heeft geen relatie tot dit project

Als er geen nummer staat, heeft desbetreffende opmerking geen invloed op het ontwerp.
De meest voorkomende opmerkingen zijn gericht op groen/natuur, spelen, recreatie en sport. De gelijke reacties zijn in hetzelfde item beantwoord. De indiener van de opmerking is niet te herleiden in het verslag (anoniem).

Reacties eerste enquête

 

Reactie op vragenlijst

Nummer

Reactie gemeente 

Er zijn teveel honden uitlaatplekken, hierdoor ligt er erg veel hondenpoep en is het niet fijn om over het grasveld te lopen. 1 Het is de bedoeling dat de eigenaar de behoefte van de hond opruimt. Hiervoor faciliteert de gemeente speciale hondendepots. 
Gezellige zitplekken, bankjes met uitzicht op water (bijv. op talud aan de Diemense kant), ontmoetingsplekken/ picknickplekken 1 Ingepast in het ontwerp, langs het water zijn op verschillende plekken bankjes en meerdere steigers voorgesteld. 
Laat het gebied met rust, het is mooi zoals het is. 2 Het gebied heeft groot onderhoud nodig. Dit biedt aanleiding om een aantal verbeteringen toe te passen. Groen wordt zoveel mogelijk versterkt en diverser aangebracht.
Meer biodiversiteit creëren  1 Ingepast in het ontwerp, er is bijvoorbeeld een verscheidenheid aan bomen en beplanting voorgesteld. 
Ligweide/vlonders aan het water 1 Ingepast in het ontwerp, er zijn meerdere steigers aan het water voorgesteld. 
Omheind losloopgedeelte voor honden 1 Ingepast in het ontwerp, er is een hondenspeelplaats voorgesteld. 
Paardrijden 1 Paardrijden is volgens de APV toegestaan, wel dienen uitwerpselen van paarden onmiddellijk te worden opgeruimd. 
Vissport 1 Ingepast in het ontwerp, in het bestaande water kan gevist worden.
Veilige zwemplek en strandje voor honden 2 Het is mogelijk om te zwemmen in het bestaande water. Een strandje is niet opgenomen in het ontwerp. 
Betere wandelpaden, rollatorvriendelijk 1 Ingepast in het ontwerp, de voorgestelde wandelpaden worden schelpenpaden die voldoende breed worden om met de rollator op te wandelen. 
Fruitbomen (eetbaar voor mensen) 1 Het is mogelijk om op verschillende plekken fruitbomen toe te voegen. In het schetsontwerp zijn de boomsoorten nog niet opgenomen. 
Geen berenklauw en grasaren 1

Berenklauwen worden volgens het maaibeleid gemaaid. 

Langs de wandelpaden wordt rekening gehouden met een aangepast maaibeleid van het gras. Door het gras 2x per jaar te maaien, komen de meeste grassen tot bloei in een aarvorm. Dit kan in de vacht, oren en neuzen van honden terecht komen. Aangezien dit niet wenselijk is wordt langs de wandelpaden een deel van het gras vaker gemaaid. 

Geen doorgaande fietsroute meer 1 Ingepast in het ontwerp, de wandelpaden worden voorgesteld in kleischelpen, dit is niet comfortabel om op te fietsen. 
Gedogen tuinhuisjes langs de spoordijk is niet meer van deze tijd, op deze plek omheind recreatiegebied 3 De volkstuinen staan op niet op grond van de gemeente. 
BBQ plek zoals in het Middenmeer park 2 In het ontwerp is geen BBQ plek opgenomen. 
Bermbloemen (vlinders en bijen) en knotwilgen aan de andere zijde van de Ringvaart 1 Ingepast in het ontwerp, er zijn knotwilgen langs het water voorgesteld. 
Buurtmoestuin/Social garden/Pluktuin 2 In het ontwerp is geen buurtmoestuin opgenomen. 
Bruggetje bij Tobias Asserlaan verplaatsen in verband met overlast 1 In het ontwerp worden de bruggetjes anders voorgesteld voor een betere looproute.
Meer openbaar vervoer 3 Dit heeft geen relatie tot het project. 
Trapveldje 1 In het ontwerp zijn verschillende plekken open grasveld om op te voetballen voorgesteld. 
Speelplekjes tussen de flats zijn hoognodig aan vernieuwing toe 1 In het ontwerp zijn drie nieuwe speelplekken voorgesteld. 
Overige opmerkingen

 

Reactie op vragenlijst

Nummer

Reactie gemeente

Absoluut geen hangplek voor jongeren, wat mogelijk wordt gefaciliteerd door plaatsen van verlichting en bankjes 1 Ingepast in het ontwerp, er is langs de wandelpaden geen verlichting voorgesteld. 
Vaker controleren op hangjongeren, met name bij de hoek Tobias Asserlaan/Martin Luther Kinglaan 1 Aandachtspunt wordt meegeven aan straatcoaches. 
Geen brom- fietspaden en parkeerplaatsen aanleggen! 1 Ingepast in het ontwerp, er worden alleen wandelpaden voorgesteld. 
Het stilstaande water achter de Tobias Asserlaan is vies 1 Er loopt een onderzoek door Waternet of dit water verbonden kan worden aan het water langs de Oosterringdijk. Het verbinden van het water zorgt voor een betere doorstroming. 
Schelpenpad is onprettig voor de hond om op te lopen 2 Langs de schelpenpaden is gras aanwezig, hier kunnen de honden op lopen. 
Veel dood hout en de bomen bij de flats zijn te hoog (ontneemt licht) 1 Tijdens de herinrichting worden alle bomen nagelopen op dood hout. 
Honden moeten los kunnen blijven lopen, een van de weinige plekken waar dit nog kan 1 Ingepast in het ontwerp, in het huidige hondenbeleid is een groot deel van dit gebied gekenmerkt als losloopgebied. Tevens is een omheind hondenspeelplaats voorgesteld. Bij de voorgestelde speelplaatsen voor kinderen is wel een verbod voor honden van toepassing. 
Betere doorstroming van het water mogelijk? 1 Er loopt een onderzoek door Waternet of dit water verbonden kan worden aan het water langs de Oosterringdijk. Het verbinden van het water zorgt voor een betere doorstroming. 
Betere controle op opruimplicht hondenpoep 1 Aandachtspunt wordt doorgegeven bij handhaving. 
Tussen water en wandelpad ong. 3 bomen uit elkaar met zitbanken er onder zodat er een bescherming tegen de zon ontstaat. Geen eiken bomen en geen witte pluisjes boom. Liefst geen bosjes i.v.m. veiligheid 1 Ingepast in het ontwerp, er worden op verschillende plekken banken in het park voorgesteld.
Geen harsbomen op parkeerplaatsen Tobias Asserlaan 1 Ingepast in het ontwerp, er worden geen harsbomen geplant rondom de parkeerplaatsen.
De looppaden met boomschors besprenkelen dat zuigt water op na een regenbui 2 De schelpenpaden worden onder afschot aangebracht waardoor het water naar de zijkant wegstroomt.  
Ophoging van de wandelpaden 1 Ingepast in het ontwerp, de wandelpaden worden opgehoogd. 
Tegels langs de Tobias Asserlaan liggen schots en scheef, kan dit verbeterd worden? 1 Alle bestrating binnen het werkgebied wordt vervangen door of nieuwe bestrating of er komt groen voor terug. 
Gebied doortrekken onder de snelweg, en naar Spoorzicht/Omloop onder het spoor door, verbinding met andere gebieden 1/2 Deze wens is er ook bij de gemeente, we onderzoeken of dit mogelijk is. 
Voeg een Ooievaarsnest toe 2 Is momenteel niet ingepast in het ontwerp. Er is een Ooievaarsnest in het Mandelapark. 
Wagentje van Pantar aan de rand van het parkeerterrein is lelijk, kan het weg? 3 Dit gaat om een schaftkeet van Pantar en is voor de mannen die onderhoud aan de wijk verzorgen. Het is de bedoeling de schaftkeet met enige regelmaat te verplaatsen in de wijk.
Zou leuk zijn om te kunnen zwemmen 2 Het is mogelijk om te zwemmen in het bestaande water. Een strandje is niet opgenomen in het ontwerp.
Laat jeugd en jongeren ook een plek krijgen 1 De verblijfplekken die nu zijn ingetekend zijn zeker ook geschikt voor jeugd en jongeren.
Aansluiten op fietsroute/pad van Amsterdam naast Weespertrekvaart. Slecht voor doorstroming auto’s Muiderstraatweg maar goed voor bereikbaarheid Diemen, Duivendrecht met sportvelden Middenmeer. 3 Wordt niet ingepast in het ontwerp. De oversteek valt buiten de scope. Daarnaast is het pad langs de Oosterringdijk geen volwaardige fietsroute (voetpad, fietsers te gast).
Informatiebord toevoegen over bloemen/planten/diersoorten 2 Bij het voorlopig ontwerp wordt nader ingegaan op de voorgestelde planten. 
Aandacht aansluiting Hartveldseweg en het vierkante veld dat daar ligt 1 Ingepast in het ontwerp, er is een voorstel gedaan met verschillende soorten bomen in het veld. 
Kuilen in het losloopgebied mogen vaker/eerder gevuld worden 1 Aandachtspunt wordt doorgegeven aan afdeling beheer. 
Last van geblaf van honden 3 Aangezien in het gebied een hondenspeelplaats en deel losloopgebied is voor honden zal geblaf niet onvermijdbaar zijn. 
Vuilverbranding bij de tuinhuisjes moet worden bekeurd 3 Aandachtpunt wordt doorgegeven bij handhaving. Indien dit wordt geconstateerd kunt u melding maken bij de gemeente Diemen.
Nuon-gebouwtje zit onder de graffiti en ruimte eromheen is slecht onderhouden 1

De graffiti wordt doorgegeven.

De openbare ruimte rondom het Nuon-gebouw valt binnen de herinrichting en wordt dus ook opgeknapt met deze opknapbeurt. 

Sloot stinkt heel erg en zit vol blad en takken 3 De sloten zijn in beheer van Waternet, opmerking wordt doorgegeven aan Waternet.
Vriendelijker voor de natuur, insectenhotels etc., zonnepanelen 1  In het ontwerp wordt rekening gehouden met biodiversiteit. 
Gebouw Arent Krijtstraat, denk hier goed over na zodat het goed inpast bij Diemen 3 Valt niet binnen de scope van dit project.
Veel overlast ervaren zonder goede communicatie bij aanleg schelpenpad (flat Martin Luther Kinglaan)  3 Door bewoners vanaf het begin mee te nemen in het proces hopen we dat dit niet gebeurt, ook bij de uitvoering worden de omwonenden op de hoogte gesteld over de werkzaamheden.
2 meter gras maaien voor honden 1 Het maaibeleid is op dit moment 1 meter en valt binnen kwaliteit C. Het voorstel is om dit aan te passen naar A en volle maaibak breedte te laten maaien. Er wordt dan tussen de 1,50 en 1,80m gemaaid.