Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?

De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. Bijzondere bijstand is geld voor bijzondere en belangrijke kosten. U kunt misschien bijzondere bijstand krijgen voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage voor de basisschool van uw kind.

Voorwaarden
  • u heeft een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm
  • u heeft weinig spaargeld
  • zit u boven de 130% maar onder de 140%, dan kunt u misschien toch bijzondere bijstand krijgen
Aanvraagformulier

Op de website antwoord op bijstand onder Digitaal loket kunt u het formulier downloaden.

Informatie

Heeft u een vraag neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken. Zij zijn tussen 10:00 en 11:00 uur bereikbaar via (020) 31 44 888.