Inkomenstoeslag

Inkomen

Heeft u al lange tijd een inkomen op bijstandsniveau? En komt er geen verbetering in uw situatie? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag is een aanvulling op uw inkomen. U kunt de toeslag eenmaal per 12 maanden aanvragen. Heeft u recht op de individuele inkomenstoeslag dan bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. U kunt het geld gebruiken om spullen te kopen die u anders moeilijk kunt betalen. Dat kan bijvoorbeeld een koelkast of een televisie zijn.
De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente betaalt het bedrag in 1 keer uit.

Voorwaarden

• U woont in Diemen.
• U bent 21 jaar of ouder, maar heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
• Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 110% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.
• U bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. 
• U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

U heeft geen recht op de individuele inkomenstoeslag als u in de afgelopen drie maanden een opleiding of studie volgt of heeft gevolgd waarbij u recht had op een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Wet op de studiefinanciering (WSF).

Meer weten of wilt u een aanvraag doen? Bel met team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 10:00 tot 11:00 uur via telefoon (020) 31 44 888. Mailen kan ook socialezaken@diemen.nl

Informatie