Vraag hier uw energietoeslag aan

Mensen met een laag inkomen worden dit jaar gesteund met een extra bijdrage van 800 euro voor de hoge energiekosten: de eenmalige energietoeslag 2022. De gemeente Diemen heeft besloten om in 2022 deze eenmalige energietoeslag van 800 euro te geven aan alle zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • Jonger dan 21 jaar bent;
  • Jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering ontvangt;
  • In een inrichting woont;
  • Geen zelfstandige woonruimte hebt;
  • Gedetineerd bent.

Bekend bij de gemeente? Dan krijgt u de eenmalige energietoeslag automatisch

Bent u bekend bij de gemeente? Dan hoeft u zelf niets te doen om de extra bijdrage te krijgen. De eenmalige energietoeslag wordt automatisch uitbetaald aan huishoudens waarvan de inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn. 
Welke huishoudens krijgen de eenmalige energietoeslag 2022 automatisch uitbetaald?

  • Huishoudens die algemene bijstand van de gemeente Diemen ontvangen;
  • Huishoudens die een IOAW of IOAZ uitkering van de gemeente Diemen ontvangen;
  • Huishoudens die bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van de gemeente Diemen ontvangen;
  • Huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (AIO);
  • Huishoudens die in een minnelijke schuldenregeling zitten.

Deze huishoudens krijgen uiterlijk eind mei 2022 schriftelijk bericht wanneer dit bedrag overgemaakt wordt op hun rekening. 

Let op: voor minimahuishoudens met een Stadspas die niet in één van bovenstaande categorieën vallen, is het niet mogelijk de eenmalige energietoeslag automatisch uit te betalen. U kunt wel zelf een aanvraag indienen.

Laag inkomen, maar niet bekend bij de gemeente? Dan kunt u zelf een aanvraag doen

Huishoudens die de eenmalige energietoeslag 2022 niet automatisch krijgen, kunnen een aanvraag indienen. 

U komt alleen voor de Energietoeslag in aanmerking als u een laag inkomen heeft tot 130% van het sociaal minimum. Hoe hoog dat voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt in de tabel hieronder zelf bekijken hoe hoog uw inkomen maximaal mag zijn. De bedragen zijn netto bedragen, maar u moet wel het vakantiegeld meerekenen dat iedere maand voor u gereserveerd wordt. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan gaat het om het totale inkomen van uzelf en uw partner.

Gezinssituatie Leeftijd Maximaal netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld
Gehuwd / samenwonend 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 2.027,45
Alleenstaand / alleenstaande ouder 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.419,22
Gehuwd / samenwonend AOW gerechtigde leeftijd € 2.135,30
Alleenstaande / alleenstaande ouder AOW gerechtigde leeftijd € 1.576,98

Hoe aanvragen?

Om de energietoeslag aan te vragen moet u het aanvraagformulier digitaal invullen. Dat vindt u hier:

Logo DigiD Aanvraag energietoeslag 

Kunt u niet digitaal aanvragen (wat wel sneller en eenvoudiger is)? Dan kunt u het formulier op papier invullen. U kunt het formulier ophalen bij het Klant Contact Centrum in de hal van het gemeentehuis. Ook kunt u een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl met daarin uw naam en telefoonnummer en als onderwerp “energietoeslag”. Wij sturen u dan een aanvraagformulier toe.

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opsturen naar de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen, of in een envelop afgeven bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis onder vermelding van “Energietoeslag”.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Dit duurt maximaal 8 weken. Deze termijn gaat in op de datum van de aanvraag. De aanvragen handelen wij af op volgorde van binnenkomst.

Nog vragen?

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met team Sociale Zaken. Zij zijn tussen 10:00 en 11:00 uur bereikbaar via (020) 31 44 888. Ook kunt u een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl met daarbij uw naam, telefoonnummer en als onderwerp "Energietoeslag". Dan nemen wij contact met u op.