Vraag hier uw energietoeslag aan

Mensen met een laag inkomen worden gesteund met een extra bijdrage voor de hoge energiekosten: de eenmalige energietoeslag 2022.

De gemeente Diemen heeft besloten om in 2022 deze eenmalige energietoeslag te geven aan zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De afhandeling van de aanvraag duurt, als deze volledig is ingevuld, maximaal acht weken. Het aanvragen van de energietoeslag 2022 kan nog tot en met 31 mei 2023.

Laatste nieuws

Februari 2023

Landelijk Noodfonds Energie

Kunt u de energierekening niet betalen? Dan kunt u misschien geld krijgen via het landelijke Tijdelijk Noodfonds Energie. Het is iets extra’s bovenop de bestaande maatregelen, zoals de energietoeslag en het prijsplafond. Dit is geen regeling van de gemeente Diemen. U kunt voor vragen daarom terecht bij het Noodfonds zelf. Hieronder staat waar u informatie van het Noodfonds kunt vinden.

Wilt u meer lezen over het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Wilt u controleren of u een bijdrage kunt krijgen en een aanvraag doen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Belt u liever?

 • Geldfit.nl hulplijn: 0800-0550

December 2022

Aanvragen eenmalige energietoeslag 2022 kan nog t/m 31 mei 2023

U kunt de eenmalige energietoeslag 2022 mogelijk krijgen als u een laag inkomen heeft tot 130% van het sociaal minimum. Tot en met 31 mei 2023 kunt u nog een aanvraag doen.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag van ongeveer € 1.300,- wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Dat heeft de Rijksoverheid gemeld. Op dit moment kunt u de energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Zodra er meer bekend is, vindt u de informatie op deze pagina.

December 2022

Zelfstandig wonende studenten (3)

De gemeente Diemen heeft eerder dit jaar besloten dat de energietoeslag niet beschikbaar is voor studenten die studiefinanciering (kunnen) krijgen. Hiermee volgen we de regels van de rijksoverheid voor de energietoeslag. We hadden verwacht  dat de rijksoverheid met een ander aanbod zou komen voor studenten. Daarom hebben wij gewacht met het verder behandelen van aanvragen. Helaas is er vanuit de overheid geen ander aanbod gekomen. Gemeente Diemen gaat nu onderzoeken of wij vanuit de gemeente een aanbod aan studenten kunnen doen. We verwachten dat hierover in het voorjaar van 2023 duidelijkheid komt. Als er nieuws is, vind je dat op deze pagina.

Ben je student en heb je financiële nood door een hoge eindnota energie?
Bij financiële nood  door aantoonbaar toegenomen energielasten kun je nu al een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Voor bijzondere bijstand gelden strikte regels voor onder andere de hoogte van je inkomen en vermogen. 

Voor meer informatie en als je het aanvraagformulier bijzondere bijstand wil downloaden: diemen.antwoordop.nl/bijstand/

Een aanvraagformulier voor bijzondere bijstand kun je ook  per e-mail aanvragen. Zet daarin ook je naam en adres en in het onderwerp ‘bijzondere bijstand energiekosten’:
socialezaken@diemen.nl.

Vragen?
Heb je vragen over de energietoeslag of bijzondere bijstand?

 • Dan kun je  bellen met team Sociale Zaken, op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur via (020) 31 44 888.
 • Je kunt ook een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl. Zet daarin je naam en  telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op.

September 2022

Nabetaling van 500 euro en aanvragen tot en met 31 mei 2023

Op 5 juli besloot het kabinet dat de eenmalige energietoeslag van € 800,00 wordt verhoogd met € 500,00. De eenmalige energietoeslag wordt nu totaal € 1.300,00 per huishouden met een laag inkomen.

Dinsdag 27 september heeft het college van B en W besloten hoe we dit in Diemen uitvoeren. Dat betekent:

 • Iedereen die eerder dit jaar de toeslag van € 800,- al heeft ontvangen, krijgt automatisch de verhoging van € 500,- nabetaald. Dit zal uiterlijk eind november zijn. Dit geldt ook voor alle aanvragen die tot en met 30 september 2022 zijn gedaan. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
 • Inwoners die na 1 oktober 2022 energietoeslag aanvragen, krijgen in één keer € 1.300 uitgekeerd. De afhandeling van een aanvraag duurt, als deze volledig is ingevuld, maximaal acht weken.
 • Het aanvragen van de energietoeslag kan nog zes maanden langer, namelijk tot en met 31 mei 2023.
 • Inwoners van wie het inkomen na januari 2022 gedaald is, kunnen mogelijk alsnog de energietoeslag krijgen.

September 2022

Zelfstandig wonende studenten (2)

We begrijpen dat studenten die in Diemen wonen nog steeds vragen hebben naar aanleiding van het besluit van Rechtbank Gelderland eerder dit jaar. Daarin werd gesteld dat de gemeente Nijmegen studenten niet mag uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor zelfstandige huishoudens met een laag inkomen. Wij vragen nog even geduld, omdat er landelijke ontwikkelingen zijn die de gemeente wil afwachten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rechterlijke uitspraak van Rechtbank Gelderland. Eind augustus hebben armoedewethouders van veertien studentensteden samen met politieke jongerenorganisaties een oproep gedaan aan de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Carola Schouten (Armoedebeleid) om studenten via DUO zo snel mogelijk te compenseren in hun energierekening. 

augustus 2022

Zelfstandig wonende studenten

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen van studenten die in Diemen wonen over de eenmalige energietoeslag. Aanleiding is het besluit van Rechtbank Gelderland dat de gemeente Nijmegen studenten niet mag uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor zelfstandige huishoudens met een laag inkomen.
De gemeente Diemen onderzoekt naar aanleiding van de uitspraak Rechtbank Gelderland het eigen huidige beleid, waarbij de eenmalige energietoeslag niet beschikbaar is voor studenten. Naar verwachting is in het najaar bekend of dit leidt tot wijzigingen in het beleid. Dat zullen we via deze website, de gemeentepagina in het DiemerNieuws en sociale media laten weten. Het advies voor zelfstandig wonende studenten met een minimuminkomen in de gemeente Diemen is dan ook om deze kanalen in de gaten te houden.

Juli 2022

Termijn

Door onvoorziene omstandigheden hebben we momenteel onvoldoende personeel alle aanvragen op tijd af te handelen. Wij proberen uw aanvraag binnen de termijn af te handelen, maar het kan zijn dat dit niet altijd lukt. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Indien u hierdoor in ernstige financiële problemen komt kunt u contact opnemen met team Sociale zaken.

Juli 2022

Extra bedrag van € 500,-

Op 5 juli besloot het kabinet dat de eenmalige energietoeslag van € 800,00 wordt verhoogd met € 500,00. De eenmalige energietoeslag wordt nu totaal € 1.300,00 per huishouden. 

Heeft u de vergoeding van € 800,00 al aangevraagd en wacht u nog op uitbetaling of heeft u deze al ontvangen?
Of heeft u een uitkering van de gemeente Diemen of een AIO uitkering van de SVB. En heeft u de energietoeslag daarom al automatisch ontvangen? 

Dan hoeft u niks te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500,00 later automatisch van ons. 

Nieuwe aanvragen
Wilt u de eenmalige energietoeslag nog voor de eerste keer aanvragen? U kunt nu een aanvraag doen voor € 800,00. En nog niet voor € 1300,00. Als u recht hebt op deze energietoeslag krijgt u het extra bedrag van  € 500,00 later ook automatisch van ons. 
Op dit moment weten wij nog niet precies wanneer wij dit extra bedrag van € 500,00 automatisch kunnen uitbetalen. Zodra wij dit weten leest u het op deze pagina.

Zelf aanvragen

Heeft u een laag inkomen en nog geen toeslag ontvangen? Dan kunt u zelf een aanvraag doen.

U komt alleen voor de eenmalige energietoeslag in aanmerking als u een laag inkomen heeft tot 130% van het sociaal minimum. Hoe hoog dat voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt in de tabel hieronder zelf bekijken hoe hoog uw inkomen maximaal mag zijn. De bedragen zijn netto bedragen, maar u moet wel het vakantiegeld meerekenen dat iedere maand voor u gereserveerd wordt. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan gaat het om het totale inkomen van uzelf en uw partner.

Gezinssituatie Leeftijd Maximaal inkomen per maand inclusief vakantiegeld
Gehuwd/samenwonend 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 2.046,24
Alleenstaande/alleenstaande ouder 21 jaar of ouder tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.432,37
Gehuwd/samenwonend AOW gerechtigde leeftijd € 2.158,47
Alleenstaande/alleenstaande ouder AOW gerechtigde leeftijd € 1.593,37

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • Jonger dan 21 jaar bent;
 • Jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering ontvangt;
 • In een inrichting woont;
 • Geen zelfstandige woonruimte hebt;
 • Gedetineerd bent.

Hoe aanvragen?

Om de energietoeslag aan te vragen moet u het aanvraagformulier digitaal invullen. Dat vindt u hier:

Aanvraag energietoeslag 

Kunt u niet digitaal aanvragen (wat wel sneller en eenvoudiger is)? Dan kunt u het formulier op papier invullen. U kunt het formulier ophalen bij het Klant Contact Centrum in de hal van het gemeentehuis. Ook kunt u een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl met daarin uw naam en telefoonnummer en als onderwerp “energietoeslag”. Wij sturen u dan een aanvraagformulier toe.

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opsturen naar de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen, of in een envelop afgeven bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis onder vermelding van “Energietoeslag”.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Dit duurt maximaal 8 weken. Deze termijn gaat in op de datum van de aanvraag. De aanvragen handelen wij af op volgorde van binnenkomst.

Door onvoorziene omstandigheden hebben we momenteel onvoldoende personeel alle aanvragen op tijd af te handelen. Wij proberen uw aanvraag binnen de termijn af te handelen, maar het kan zijn dat dit niet altijd lukt. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Indien u hierdoor in ernstige financiële problemen komt kunt u contact opnemen met team Sociale Zaken. Zij zijn tussen 10.00 en 11.00 uur bereikbaar via (020) 31 44 888. Ook kunt u een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl met daarbij uw naam, telefoonnummer en als onderwerp "Energietoeslag". Dan nemen wij contact met u op.

Automatische toekenning

Aan huishoudens die een uitkering van gemeente Diemen ontvangen (Participatiewet/Ioaw) of AIO uitkering van de SVB is de energietoeslag 2022 inmiddels automatisch toegekend. 

Let op: Niet iedereen met een uitkering krijgt het bedrag. De compensatie is bijvoorbeeld alleen voor de hoofdbewoner in een huishouden. Heeft u niets, te weinig of te veel geld gekregen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Of bel (020) 31 44 888.

Nog vragen?

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met team Sociale Zaken. Zij zijn tussen 10.00 en 11.00 uur bereikbaar via (020) 31 44 888. Ook kunt u een e-mail sturen naar socialezaken@diemen.nl met daarbij uw naam, telefoonnummer en als onderwerp "Energietoeslag". Dan nemen wij contact met u op.