Studietoeslag aanvragen

Bent u een student met een beperking en kunt u niet bijverdienen? Vraag dan studietoeslag aan bij de gemeente.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een structurele beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor de studietoeslag. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de studietoeslag.

De voorwaarden voor het aanvragen van de studietoeslag zijn:

 • U heeft geen recht op een Wajonguitkering.
 • U ontvangt studiefinanciering (niet het levenlanglerenkrediet) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U kunt als gevolg van een beperking structureel niet werken naast uw studie.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u de studietoeslag aan:

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. U vult een aanvraagformulier in en geeft daarbij onder andere door:
 • uw leeftijd;
 • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet;
 • wat voor beperking u heeft waardoor u niet kunt werken;
 • een recent bewijs van ontvangst studiefinanciering of WTOS.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bovenstaande regels gelden vanaf 1 april 2022.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.