Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Volwassenen educatie

Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren? Dan kunt u via de gemeente gratis lessen Nederlands, rekenen of digitale vaardigheden volgen. Een cursus duurt tussen de 6 en 9 maanden. Na afronding krijgt u een diploma of certificaat. De gemeente bepaalt bij wie u de cursus volgt.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U behoort niet tot de groep inburgeringsplichtigen (geen formele inburgeringsplicht)
  • U heeft een geldige verblijfstatus
  • U staat ingeschreven in de gemeente Diemen.
Contact

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem contact op met Team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur via (020) 31 44 888. Of stuur een e-mail naar socialezaken@diemen.nl met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp “volwassen educatie”. Dan bellen wij u terug.