Volwassenen educatie

Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren? Dan kunt u via de gemeente gratis lessen Nederlands, rekenen of digitale vaardigheden volgen. Een cursus duurt tussen de 6 en 9 maanden. Na afronding krijgt u een diploma of certificaat. De gemeente bepaalt bij wie u de cursus volgt.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U behoort niet tot de groep inburgeringsplichtigen (geen formele inburgeringsplicht)
  • U heeft een geldige verblijfstatus
  • U staat ingeschreven in de gemeente Diemen.
Contact

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag? Neem contact op met Team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 11:00 uur via (020) 31 44 888. Of stuur een e-mail naar socialezaken@diemen.nl met uw naam, telefoonnummer en als onderwerp “volwassen educatie”. Dan bellen wij u terug.