Verblijf in buitenland doorgeven

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.

Met een bijstandsuitkering  mag u maximaal 28 dag per jaar in het buitenland verblijven. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Verblijft u meer dagen in het buitenland dan stopt uw uitkering. 

De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag maximaal 28 dagen per jaar naar het buitenland.
  • U mag niet langer dan 28 dagen achter elkaar in het buitenland verblijven.
  • U meldt het vooraf bij de gemeente. De gemeent moet u vooraf toestemming geven.
  • Het verblijf mag geen belemmering zijn om aan het werk te gaan of te studeren.

Een formulier "verblijf in het buitenland" kunt u afhalen bij het Klant Contact Centrum.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.