Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten, de TONK.

Beschrijving

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het is bedoeld voor huiseigenaren met een hypotheek en huurders van een woning in de vrije sector.

Voor welke kosten kunt u de Tonk aanvragen:

 • Huur (kale huur hoger dan € 752,33 per maand), servicekosten
 • Hypotheekrente, VvE bijdrage

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering krijgen voor de periode januari 2021 tot en met september 2021, voor maximaal 9 maanden als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. De uitkering kan met terugwerkende kracht tot de maand januari worden aangevraagd.
Indien u al een TONK uitkering heeft ontvangen over het 1e halfjaar, dan kunt u een verlenging aanvragen voor de maanden juli tot en met september.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. 
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont en verblijft in de gemeente Diemen
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan in januari 2020
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen
 • U heeft niet voldoende beschikbare geldmiddelen (privévermogen)
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent. 

Waar u recht op heeft is afhankelijk van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen, kijken we naar:

 • De hoogte van uw woonkosten. U wordt geacht hiervan €430,- te kunnen betalen, de kosten boven dit bedrag komen voor vergoeding in aanmerking;
 • Medebewoners van 21 jaar of ouder. Als er meer mensen op uw adres wonen gaan we ervan uit dat die €150,- per persoon bijdragen aan de woonkosten.
 • Uw inkomen (draagkracht). Als uw netto inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm (zie tabel) dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de eventuele bijdrage.   

Gezinssituatie

110% bijstandsnorm

Alleenstaande of alleenstaande ouder €1127,24
Samenwonend €1610,35
Alleenstaand of alleenst. ouder met AOW €1253,99
Samenwonend met AOW €1700,30

Het gaat om netto inkomsten uit arbeid, inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit onderneming, inkomsten uit verhuur en inkomsten uit partner- en/of kinderalimentatie. 

Netto inkomsten uit onderneming:
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst. Dat is alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten, rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

 • Uw beschikbare (privé) vermogen:

Voor een alleenstaande: had u in juni 2021 meer beschikbare geldmiddelen dan €31.340?
Voor samenwonenden of een alleenstaande ouder: had u in juni 2021 meer beschikbare geldmiddelen dan €62.680?
​​​​​Dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de eventuele bijdrage. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 

De bijdrage is maximaal € 1000,- per huishouden per maand / € 9000,- voor 9 maanden. De TONK uitkering wordt in één keer uitbetaald voor de hele periode.
U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties kan de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen. 

Aanvraag

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. 

Vraagt u voor het eerst aan? Gebruik dan onderstaand formulier.

Logo DigiD Aanvraag TONK regeling 

Heeft u al eerder een TONK uitkering ontvangen? Gebruik dan onderstaand formulier om een verlenging aan te vragen.

Logo DigiD Aanvraag TONK regeling verlenging 

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.  

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Team Sociale Zaken tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 10:00 en 11:00 uur, tel. 020-3144888 of via een e-mail naar socialezaken@diemen.nl.