Planning werkzaamheden

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de geplande werkzaamheden voor de spooronderdoorgang. Nog niet alle werkzaamheden zijn bekend. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de planning van de werkzaamheden wordt deze pagina ververst.

Update 13 mei 2020

Verleggen van stadswarmte leidingen door Vattenfall 

In verband met het verleggen van bestaande trajecten voor kabels- en leidingen worden voor diverse nutsvoorzieningen op meer plaatsen werkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van het NS station.  Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de toekomsige aanleg van de spooronderdoorgang.
Deze keer gaat het om het verleggen en deels verwijderen van stadswarmte leidingen door Vattenfall bij de Ouddiemerlaan en Martin Luther Kinglaan.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Deze werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van 18 mei tot omstreeks 26 juni 2020. 

Waar vinden de werkzaamheden plaats

De werkzaamheden vinden plaats bij de Ouddiemerlaan, Martin Luther Kinglaan en Dr. A.A.J. van Gemertplein. Om de overlast te beperken wordt er gewerkt in fasen. In fase 1 vindt één ondergrondse boring plaats over een langere lengte waardoor er niet gegraven hoeft te worden. Voor de overige werkzaamheden geldt dat de leidingen in de grond worden gelegd, dus de straat zal er wel deels voor open moeten. De gevolgen zijn:

•    Directe omwonenden kunnen overdag en  ’s nachts te maken krijgen met geluidhinder en open straten. 
•    Alle woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 
•    Fietsers, voetgangers en overige verkeersdeelnemers worden omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. 
•    Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden.
•    Parkeren: in verband met het inrichten van een werkterrein voor uitvoering van fase 1 en 3 zullen in de periode week 21 t/m 26, 7 parkeervakken buiten gebruik zijn op de Martin Luther Kinglaan. In week 22 zijn in totaal 34 parkeervakken buiten gebruik op de Martin Luther Kinglaan. De afsluiting van de parkeerplaatsen wordt met bebording aangegeven.

Openbaar vervoer 

Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het openbaar vervoer.

Meer informatie over deze werkzaamheden

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de hoofduitvoerder (Corjan Slinger) van aannemer Van Vulpen. Dit bedrijf voert de werkzaamheden uit in opdracht van Vattenfall. U kunt hem bereiken via e-mail. Omwonenden worden door Vattenfall ook per brief geïnformeerd.

 

Update 22 april 2020

Gestuurde ondergrondse boring voor kabel

In verband met het verleggen van bestaande trajecten voor kabels- en leidingen worden voor diverse nutsvoorzieningen op meer plaatsen werkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van het NS station. Deze keer wordt er een ondergrondse boring uitgevoerd. Dit gebeurt wederom vanaf de boorstelling op het veldje voor de Loethoeliflat, onder het spoor door naar de parkeerplaats bij het station aan de Harmonielaan. Deze werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de boring die vorige week is uitgevoerd voor een drinkwaterleiding van Waternet. Deze keer gaat het om een boring voor een kabel voor KPN, Ziggo en Liander.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Deze boorwerkzaamheden vinden plaats van 4 tot en met 8 mei 2020.

Waar vinden de werkzaamheden plaats

De gestuurde boring vindt plaats vanaf de huidige boorstelling op het veldje voor de Loethoelieflat. De boor komt uit bij de parkeerplaats aan de Harmonielaan, waar een kabelhaspel staat opgesteld. De boring vindt ondergronds plaats.

Gevolgen

Directe omwonenden kunnen te maken krijgen met een brommend geluid door de boorwerkzaamheden.

De parkeerplaats van het station aan de Harmonielaan is niet bereikbaar zoals gebruikelijk. Er komt een omleidingsroute met borden die het verkeer naar de parkeerplaats leidt. Er zijn ook minder parkeerplaatsen beschikbaar op de parkeerplaats van het station aan de Harmonielaan.

De hulpdiensten zijn op de hoogte en ondervinden geen last van de werkzaamheden. De wijken zijn bereikbaar.

Openbaar vervoer

Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het openbaar vervoer.

Meer informatie over deze werkzaamheden

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de uitvoerder van Stam en Co Paul van Kekem van, 06-18969595 of e-mail paul.van.kekem@alliander.com

Update 7 april 2020

Nachtelijke werkzaamheden Ouddiemerlaan ivm aanleg mantelbuizen
(deel 2)

In verband met aanpassen van bestaande trajecten voor kabels- en leidingen worden voor diverse nutsvoorzieningen op meer plaatsen mantelbuizen aangelegd dwars onder de Ouddiemerlaan. Om de verkeersoverlast op de Ouddiemerlaan zoveel mogelijk te beperken is gekozen om deze werkzaamheden in de late avond en nacht te laten plaatsvinden.

Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?

Er wordt drie nachten gewerkt:

 • Van dinsdag 14 april 21:00 uur tot woensdag 15 april 6:00 uur
 • Van woensdag 15 april 21:00 uur tot donderdag 16 april 6:00 uur
 • Van donderdag 16 april 21:00 uur tot vrijdag 17 april 6:00 uur

Waar vinden deze werkzaamheden plaats

De werkzaamheden vinden deze keer plaats op het gedeelte vanaf de spoorwegovergang tot aan de kruising Buitenlust – Harmonielaan.

Gevolgen

 • Dit gedeelte van de Ouddiemerlaan wordt in de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden afgesloten voor het verkeer. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.
 • Nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. De omliggende wijken zijn voor hen bereikbaar.
 • Omwonenden kunnen te maken krijgen met geluidsoverlast. De eerste nacht in verband met zaagwerkzaamheden. De tweede en derde nacht van graafmachines.

Openbaar vervoer

Bussen 44 en N87 rijden om, kijk voor de omleidingsroutes op de website van het GVB.

Meer informatie over deze werkzaamheden

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de uitvoerder Dirk van der Wateren van Van den Heuvel Infrastructuur, (06) 532 00 794.

Vanaf 30 maart 2020

Start verleggen van kabels en leidingen

De komende maanden worden kabels en leidingen verlegd. Het gaat om kabels en leidingen (o.a. gas, water, elektriciteit) die nu op de plek liggen waar de spooronderdoorgang moet komen. Netbeheerders en nutsbedrijven gaan die werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden kunnen voor omwonenden helaas tot overlast leiden. De omwonenden worden hierover per brief door de uitvoerende netbeheerder of nutsbedrijf geïnformeerd.

30 maart tot en met 17 april 2020

Boren van een drinkwaterleiding

Waternet gaat een nieuwe drinkwaterleiding boren onder het spoor door. Deze werkzaamheden starten op 30 maart en duren tot en met 17 april 2020. De geplande werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Aanleggen van een verkeersvoorziening bij kruising Harmonielaan / Ouddiemerlaan en inrichten werkterrein.
 • Voorbereiden van de nieuwe drinkwaterleiding. Deze wordt uitgelegd op de parkeerplaatsen in de Harmonielaan, parallel aan de Ouddiemerlaan. De leiding is ongeveer 300 meter lang.
 • Maken van een boring vanaf de Albert Loethoeliflat naar het parkeerterrein bij het station. Daarna wordt de nieuwe drinkwaterleiding onder het spoor doorgetrokken. De boorwerkzaamheden staan gepland in de week van 13 tot en met 17 april 2020.
Meer informatie
 • Omwonenden worden door Waternet geïnformeerd per brief.
 • Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Patrick van der Werf via (06) 20 43 15 97 of stuur een email naar patrick.van.der.werf@waternet.nl.
 • Voor directe overlast op straat kunt u contact opnemen met Cyrille Kwint van Waternet via (06) 52 48 02 70.