Waar mag mijn hond loslopen?

Folder

In Diemen noord, zuid, centrum en het buitengebied zijn er gebieden waar uw hond lekker kan loslopen. In de folder staat per gebied beschreven waar uw hond mag loslopen en aan welke regels u zich moet houden. De folder is op te halen bij de dierenklinieken in Diemen, de bibliotheek of bij het Klant Contact Centrum.

Informatie

  • Wilt u met meer dan drie honden wandelen in de gebieden Diemerpolder, Overdiemerpolder en het PEN bos. U moet dan een vergunning aanvragen bij Groengebied Amstelland via info@groengebied-amstelland.nl. Het betreft de gebieden: Diemerpolder, Overdiemerpolder en het PEN bos. 
  • Als hondenuitlaatservice moet u een overeenkomst afsluiten bij de terreinbeheerder. Voor het Diemerbos kunt u dit aanvragen bij kennemerland@staatsbosbeheer.nl. Voor de Diemerpolder, Overdiemerweg en PEN bos via info@groengebied-amstelland.nl.
  • Binnen de bebouwde kom zijn uitlaatservices met meer dan drie honden verboden.
  • De regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).