Gezocht stembureauleden

Lijkt het u leuk om bij de komende verkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 mee te helpen op één van onze stembureaus? Meld u dan aan als stembureaulid. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namelijk voorgesteld dat op 14, 15 en 16 maart in elke gemeente een beperkt aantal stemlokalen open gaan. Dit is bedoeld voor mensen die door het coronavirus tot de risicogroepen behoren.
Dat betekent dat de gemeente Diemen meer mensen nodig heeft om de verkiezingen goed en veilig te laten verlopen.

Stembureauleden

Samen met andere stembureauleden zorgt u dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt. Een uitdaging in deze coronatijd. Om u goed voor te bereiden op uw taak bent u verplicht een digitale instructie te volgen. Na de instructie volgt een digitale toets, zodat u precies weet wat uw taak is.

Meehelpen bij de verkiezingen

Wilt u meehelpen met de verkiezingen? Meld u dan aan als stembureaulid.

Taken als stembureaulid
 • Informeren van de kiezers met vragen over het stemproces.
 • Innemen en controleren van stempassen, volmachten en identiteitscontrole.
 • Bewaken werkzaamheden en signaleren onvolkomenheden in stempassen, aantallen en dergelijke.
 • Uitreiken stembiljetten en rode potloden.
 • Controle op de inworp van de stembiljetten in de stembus.
 • Zorgvuldig tellen van de stembiljetten en inpakken materialen na 21.00 uur.
 • Administratieve verslaglegging.
 • Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten.
 • Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.
Voorwaarden om stembureaulid te worden

Wij zijn op zoek naar mensen die:

 • Op de dag van de stemming minimaal 18 jaar zijn.
 • Stressbestendig, representatief en behulpzaam zijn.
 • De Nederlandse taal goed beheersen en duidelijk en helder kunnen communiceren.
 • Fysiek in staat om een lange dag op het stembureau te zitten, (uiteraard is er tussendoor de mogelijkheid van een pauze) en na 21.00 uur de stemmen te tellen.
 • Voorafgaand aan benoeming wordt van u verwacht dat u een digitale training met goed gevolg aflegt.
Vergoeding leden

Met jouw medewerking is het mogelijk om de genoemde verkiezingen met succes te laten verlopen. Als je op een stembureau wilt plaatsnemen ontvang je hiervoor een vergoeding. Voorafgaand aan benoeming wordt van je verwacht dat je een digitale training met goed gevolg aflegt. De vergoedingen zijn als volgt vastgesteld:

 • De basisvergoeding voor een stembureaulid bedraagt € 16,00 per uur.
 • De basisvergoeding voor een voorzitter van het stembureau bedraagt € 20,00 per uur.
 • Voor het tellen van de stembiljetten bedraagt de vergoeding € 10,00 per uur.
Corona-proof verkiezingen

De stembureaus moeten op de verkiezingsdag veilig zijn voor kiezers en de leden van de stembureaus. Alle stembureaus worden zo ingericht dat zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Deze veranderen regelmatig en dus ook voor de verkiezingen, kijk voor de actuele situatie op de website van Diemen of de site van het RIVM.

Vragen

Heeft u toch nog vragen over de verkiezingen, neem dan contact op via stem@diemen.nl.