Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing is op maandag 31 januari 2022.

Op die dag kunnen de politieke partijen, die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, hun kandidatenlijsten bij de gemeente inleveren. Dat kan alleen op 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur. De persoon die een kandidatenlijst namens een politieke partij inlevert, moet zich legitimeren. Ook moet hij/zij van elke kandidaat een instemmingsverklaring inleveren.

De politieke partijen kunnen gebruik maken van speciale software.
Dit programma heet OSV2020PP. Hiermee kunnen zij kandidatenlijsten opstellen en inleveren en alle nodige formulieren aanmaken. Deze software is gratis te downloaden van de website van de Kiesraad.