Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Ondersteuningsverklaring afleggen

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing dienen ondersteuningsverklaringen in te leveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. U kunt deze verklaring van 4 januari tot en met 1 februari 2021 afleggen bij het team Burgerzaken.

Voorwaarden


•    Als kiezer in Diemen geregistreerd staan.
•    Legitimeren met een geldig legitimatiebewijs

Wat moet u doen 

 

  1. U brengt een geprint volledig ingevuld model H4 mee. Het formulier model H4 krijgt u van de partij of groepering.
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens openbaar.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de kiesraad