Campagne voeren

Flyeren

Politieke partijen mogen flyeren. Weggebruikers mogen hier geen hinder van ondervinden. Wij verzoeken u binnen een straal van 25 meter alle materialen op te ruimen binnen één uur na het beëindigen flyeren. Indien u wilt flyeren op een locatie niet in eigendom van de gemeente Diemen, denk bijvoorbeeld aan winkelcentrum Diemerplein (info@diemerplein.nl) of de Campus, dan dient u hiervoor toestemming te vragen aan de desbetreffende eigenaar of beheerder.

Kraampjes plaatsen

Het plaatsen van kraampjes, tentjes en promo voertuigen dient u te melden via deze link. De gemeente toetst of de objecten (verkeers)veilig in de openbare ruimte worden geplaatst. U kiest bij het invullen van het e-formulier altijd een datum die in de toekomst ligt. Indien het opgeven van de gewenste datum niet mogelijk is kunt u dit vermelden in het toelichtingsveld.

Geluidswagen

Voor het rondrijden met een geluidswagen is een ontheffing van het college Burgemeester en wethouders nodig. Het college beslist, met het oog op geluidhinder, op welke tijdstippen geluidswagens mogen rondrijden. U kunt hiervoor het beste een verzoek indienen via info@diemen.nl met daarbij vermeld de gewenste periode, route en tijden.