Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Achterkant stempas 

Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u het formulier niet te gebruiken. U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U ontvangt uw stempas ongeveer twee weken voor de dag van stemming. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt de schriftelijke volmacht op volgende manieren aanvragen:

  1. Online via het digitale formulier
  2. In het gemeentehuis
  3. Per post 


1. Online via het digitale formulier

U vult het online formulier in via de volgende button. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wij moeten uw aanvraag uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 hebben ontvangen

Volmacht aanvragen 


2. In het gemeentehuis

U kunt tijdens openingstijden langs komen op het gemeentehuis. Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 een aanvraag voor een schriftelijke volmacht indienen.

3. Per post 

U download het formulier Model L 8 (Verzoek om bij volmacht te stemmen).

U stuurt het ingevulde formulier naar: Gemeente Diemen, Team Verkiezingen, Postbus 191, 1110AD Diemen.
U stuurt een kopie van uw legitimatie mee. 
Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 door ons ontvangen zijn.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.  

Let op!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar. Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.