Wat heb ik nodig om te stemmen?

Wat heb ik nodig om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.  

U ontvangt uw stempas thuis

U ontvangt de stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen thuis. Informatie over wanneer u de stempas ontvangt volgt nog.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere gemeente? Dan kan het zijn dat u nog moet stemmen in de oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. De dag van kandidaatstelling is op 9 oktober 2023. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. U kunt een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kun je in elke gemeente van Nederland stemmen. Het is ook mogelijk om iemand uit de oude woonplaats te machtigen voor u te laten stemmen.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Om te kunnen stemmen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen heeft u de Nederlandse nationaliteit nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

  • Nederlands paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.