Aanmelden partijnaam

Om met een bepaalde partijnaam mee te doen aan de verkiezingen, laat u deze naam registeren. Daarvoor dient u een registratieverzoek in. Daarna komt de naam boven de kandidatenlijst te staan op het stembiljet. Blanco meedoen kan ook: u geeft dan geen naam door en krijgt alleen een lijstnummer op het stembiljet.

Zorg ervoor dat de gemeente uw verzoek tot registratie vóór 21 december 2021 heeft gehad.

Wanneer kan ik een partijnaam registreren? 

U kunt alleen een naam registreren als uw partij een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat de statuten van uw vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte.

Wanneer hoeft het niet? 

Er zijn 2 situaties waarin u uw partijnaam niet hoeft te registreren:

1. Uw partij heeft al meegedaan aan verkiezingen
U hoeft uw partijnaam niet te registreren als uw partij al heeft meegedaan aan verkiezingen voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten. Uw partijnaam is dan al bekend bij de gemeente.

Wilt u de partijnaam aanpassen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Bijvoorbeeld door er ‘Diemen achter te zetten? Registreer deze naam dan wel.

2. Uw partij doet mee zonder naam
Een naam registreren is niet verplicht. U kunt daarom ook blanco (dus zonder naam) meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Uw partij krijgt dan een lijstnummer. Dat nummer staat op het stembiljet boven uw partijleden.

Kan ik elke partijnaam registreren? 

Soms kan uw partijnaam worden afgekeurd door het centraal stembureau. Dat kan als de partijnaam:

  • Langer is dan 35 tekens.
  • Te veel lijkt op een bestaande partijnaam.
  • Beledigend of misleidend is.

Als het centraal stembureau uw partijnaam afkeurt, krijgt u daar bericht van.

Hoe registreer ik een partijnaam? 

Waarborgsom

Om uw partijnaam te registreren, betaalt u een waarborgsom van € 112,50. Dit bedrag maakt u over naar het IBAN-nummer NL18 BNGH0285001841. Daarbij noemt u ‘Waarborgsom registratie lijstnaam’, de lijstnaam van uw politieke partij. U krijgt daarna een bewijs van betaling van bureau Verkiezingen.

De waarborgsom krijgt u terug als uw partij een geldige kandidatenlijst inlevert op 31 januari 2022.

Verzoek tot registratie

U stuurt uw verzoek voor registratie van de lijstnaam naar stem@diemen.nl. Of u stuurt een brief naar: gemeente Diemen Team Verkiezingen, D.J. den Hartoglaan 1,1111 ZB Diemen. Uw verzoek moet vóór 21 december 2021 zijn aangekomen.

Voeg 4 documenten toe:

  1. Ingevuld en ondertekend formulier 'Aanmelden partijnaam' (pdf)
  2. Kopie van de notariële akte met statuten van uw vereniging.
  3. Gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  4. Bewijs van betaling van de waarborgsom.

Afhandeling

Het centraal stembureau beoordeelt uw verzoek. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en wordt het online bekendgemaakt via officielebekendmakingen.nl.