Vermoedt u een foute telling?

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend.

Provinciale Staten

Voor het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland moet de melding vóór 21 maart 2023, 14.00 uur ontvangen zijn. Meer informatie over het indienen van een melding vindt u hier.

Waterschap

Voor het centraal stembureau van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht  moet de melding vóór 21 maart 2023, 10.00 uur ontvangen zijn. U kunt een melding doen met dit meldingsformulier