Zwemmen

In Diemen zijn geen officiële zwemplekken. Bij hoge temperaturen zoeken mensen steeds vaker verkoeling en ontspanning bij en ook in het water, zoals de Weespertrekvaart en De Diem. Er zijn in Diemen veel plekjes waar je lekker aan het water kunt zitten. Op sommige plekken zijn ook trappetjes langs de waterkant. Dat betekent niet dat dit een zwemplek is. De trappetjes zijn om uit het water te komen als iemand er in is gevallen.
Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. Zwemmen in het open water kan gevaarlijk zijn. Daarom wijzen wij u op enkele risico’s. 

Wat zijn de risico’s van zwemmen in open water?

  • De kwaliteit van het zwemwater wordt niet gecontroleerd. Soms worden mensen ziek na het zwemmen in open water. Na hevige regenval is het beter om een paar dagen niet te zwemmen in open water, omdat het riool kan overlopen. En pas op voor blauwalg in stilstaand water in warme periodes.
  • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
  •  Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken.
  • Het is bijzonder gevaarlijk om zomaar het water in te springen of duiken. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Officieel is het niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen zoals in de Weespertrekvaart en bij bruggen, sluizen en havens. Hetzelfde geldt voor het springen van bruggen. Waternet is als de beheerder van het water in Diemen ook verantwoordelijk voor de handhaving. 

Waterkwaliteit

In de omgeving van Diemen zijn verschillende officiële zwemplekken. Actuele informatie over alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de zwemwatertelefoon: 088 102 1300 (gratis). Of kijk op zwemwater.nl of download de gratis app "Zwemwater" voor informatie over de waterkwaliteit op de officiële zwemplekken. U leest daar ook wat u kunt doen als u gezondheidsklachten krijgt door het zwemmen in open water.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD of op de website van Waternet.