Herinrichting Sportpark de Diemen’

Sportpark De Diemen zal opnieuw worden ingericht. Op het sportpark komen er twee hockeyvelden, een handbalveld, een half voetbalveld en een beachveld bij. De flora en fauna worden beschermd, het wandelpad blijft volledig intact en de groene buffer met de wijk blijft behouden.   

Nieuws

Aannemersbedrijf Van Wijlen b.v. heeft de opdracht voor de herinrichting aangenomen. Vanaf 21 juni 2021 beginnen zij met de (voorbereidende) werkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot oktober 2021. 

Sportfaciliteiten

Door de herinrichting van het sportpark komt er ruimte voor twee volwaardige hockeyvelden voor Hockeyclub Diemen, één waterveld en één zandveld. Voor het waterveld is gekozen voor een duurzame variant waarbij regenwater wordt opgevangen en gebruikt om het veld te besproeien. Voor handbalvereniging SV Zeeburg wordt er een asfalt met coating handbalveld aangelegd. SV Diemen krijgt er een half kunstgras voetbalveld bij en er komt een beachveld dat geschikt is voor diverse sporten. Op deze manier kunnen er op het sportpark op termijn circa 800 meer sporters terecht.

Groen, open en toegankelijk

Bij de nu gekozen inrichting worden zoveel mogelijk bomen en groen behouden en worden ook extra bomen geplant. Enkele bomen die voor de aanleg toch verwijderd moeten worden, krijgen als dat kan een andere plek op het sportpark. Voor de circa 35 bomen die gekapt moeten worden, komen er circa 45 terug. Het groen tussen de velden en de sloot vormt een natuurlijke buffer voor geluid en verlichting richting de wijk. Het sportpark krijgt een nog groenere uitstraling door meer ruimte voor het groen tussen het voetbal – en hockeyveld en een groene heuvel met bomen ten zuiden van het beachveld.
Uit het vervolgonderzoek Flora en Fauna is gebleken dat er geen beschermde diersoorten geraakt worden door de herinrichting. Bij de uitvoering en de gekozen inrichting is rekening gehouden met onder meer broedvogels en vleermuizen in het gebied. 
Er worden 38 parkeerplaatsen en circa 100 fietsparkeerplekken toegevoegd. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug verbindt de wijk met het sportpark. Deze brug komt, in overleg met omwonenden, iets verderop te liggen ten opzichte van de Maalderij.

Planning

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn medio december 2020 gestart. Onder andere de woekerplant Japanse duizendkoop aan de zuidrand van het sportpark is verwijderd. Op 21 juni begint de aannemer Van Wijlen b.v. met de werkzaamheden bij het sportpark. De werkzaamheden duren tot oktober 2021. 

Definitief ontwerp

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Ontwerp plattegrond Sportpark de Diemen

De legenda vindt u hier onder, klik op de afbeelding om te vergroten.

Legenda Sportpark de Diemen

Tijdelijke Inrichting parkeerplaats 

Het parkeerterrein blijft bereikbaar en op dezelfde manier functioneren. Hiervoor wordt een tijdelijke doorsteek gecreëerd. Gedurende de werkzaamheden wordt het achterste deel van het parkeerterrein bij het sportpark ingekort met circa 40 parkeerplaatsen. Op de tekening is de tijdelijke inrichting van het parkeerterrein in te zien. 

Klik op de afbeelding om te vergroten.
Detailkaart inrichting en rijroutes parkeerplaats

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directievoerder, Edwin van Putten, via edwin.van.putten@diemen.nl of de projectleider Kevin Boers, via kevin.boers@diemen.nl. Ook bereikbaar via het KCC, (020) 31 44 888.