Werkzaamheden speel- en groenplekken Plantage de Sniep Noord

De voorbereidingen voor de herinrichting van de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord zijn afgerond. De afgelopen tijd is er gewerkt aan de technische uitwerking en aanbesteding van de werkzaamheden. En nu kan de uitvoering van de werkzaamheden beginnen. 

De werkzaamheden

Op maandag 4 april starten de werkzaamheden aan de groen- en speelstrook  aan het Jaagpad. Op maandag 11 april starten de werkzaamheden voor de speelplek tegenover de Bottelarij. ’De aannemer gaat de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. In juni zijn naar verwachting alle werkzaamheden afgerond. Wel dient in het najaar nog de beplanting aangebracht te worden. 

Tussen 07.00 en 17.00 uur wordt er gewerkt door de aannemer. Wij realiseren ons dat dit voor u hinder en (geluids)overlast veroorzaakt. De aannemer doet zijn best de overlast tot een minimum te beperken. Wij hopen dan ook te mogen rekenen op uw begrip en geduld.

Bereikbaarheid woningen

De stoepen blijven grotendeels vrij toegankelijk. De tegels worden wel verwijderd, maar er worden loopschotten neergelegd en de woningen blijven zo bereikbaar. Wees ervan bewust dat een bouwplaats gevaar kan opleveren. De aannemer sluit voor de veiligheid het werkterrein met hekken af.

Meer weten?

Met vragen kunt u terecht bij:
• Jacob Koele, toezichthouder gemeente Diemen (020) 31 44 888, e-mail jacob.koele@diemen.nl.
• Michel Heskes, uitvoerder AW Groen & Natuur +316 50613776

De ontwerpen en reactieverslagen 

Hieronder kunt u de definitieve ontwerpen bekijken: 

We hebben alle vragen en opmerkingen op de voorlopig ontwerpen verzameld in twee reactieverslagen. Deze zijn te bekijken via de volgende links: