Nieuwe sporthal Prins Bernhardlaan

sporthal vooraanzicht

De sporthal aan de Prins Bernhardlaan wordt gerenoveerd. Daarnaast wordt een nieuwe sporthal gebouwd, verbonden door een nieuwe kantine. Zo is er ook in de toekomst voldoende ruimte voor binnensporten in het groeiende Diemen. Wind Design & Build voert dit project uit. Het nieuwe indoor sportcomplex wordt duurzaam gebouwd en verbouwd en kan dan weer 40 à 50 jaar mee.

Nieuws

Het nieuwbouwgedeelte van het sportcomplex is inmiddels opgeleverd en wordt gebruikt door sportverenigingen en de scholen. Ondertussen is de bouwer hard aan de slag met de renovatie. Het gehele complex wordt in april opgeleverd.

Het college van B en W heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rond de nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan vastgesteld. Voor de buurt en de kinderen van BSO Popeye en brede school De Nieuwe Kring komt er een vernieuwd speelterrein naast de sporthal. Bovendien wordt het gebied beter bereikbaar gemaakt, komen er meer parkeerplaatsen en wordt het gebied groener ingericht. Het openbaar gebied is in september 2022 opgeleverd. 

Nieuwe en oude sporthal

Het nieuwe indoor sportcomplex (een C.2 sporthal volgens de normering van NOC*NSF) biedt veel extra mogelijkheden voor de lokale sportverenigingen. In het ontwerpproces van het sportcomplex zijn alle gebruikers van de sporthal aan de Prins Bernhardlaan (sportverenigingen, beheerders, vakleerkrachten en BSO Popeye) betrokken. De nieuwe hal is 28 x 48 meter en 7 meter hoog. Hierdoor is de hal geschikt voor 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld. In overleg met de sportverenigingen is ook de wens voor de verenigingsruimte in de hal gehonoreerd. De nieuwe sporthal biedt verder nog ruimte voor naschoolse opvangorganisatie Popeye.
Daarnaast wordt er een nieuwe kantine gemaakt tussen de beide sporthallen met een mooie aansluiting op het speelterrein, zodat ook de buurt er plezier aan kan beleven. Door transparante gevels en de entreefunctie aan het parkeerterrein verbetert de sociale veiligheid in het gebied.

impressie interieur sporthal

Duurzaam

De nieuwe sporthal wordt duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal wordt duurzaam gerenoveerd. Dat past in de ambitie van de gemeente om het aanbod van diensten en activiteiten in een groeiend Diemen op peil te houden. Het hele complex zal niet meer met aardgas verwarmd worden. De nieuwe sporthal wordt energieneutraal en de bestaande sporthal bijna geheel energieneutraal. Dit komt onder andere door goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. De daken worden voorzien van groendaken en zonnepanelen. De gevels krijgen sport en spel elementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er wordt gewerkt met duurzame en circulaire producten, gecertificeerd door Greenworks. Tevens wordt gebruik gemaakt van Madaster, het materialenpaspoort voor de borging van circulariteit. Het sportcomplex wordt tevens getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen: WELL.

Rondom het sportcomplex

De gemeente Diemen grijpt de realisatie van het nieuwe indoor sportcomplex aan om ook de directe omgeving te verbeteren. Daarin worden de parkeervoorzieningen, het groen, het openbare sportveld en een speelplek meegenomen. Voor de buitenruimte is in 2019 een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden, het gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels voltooid. Het definitief ontwerp is begin juni 2021 vastgesteld door het college van B en W. Het ontwerp is afgestemd met diverse betrokkenen rond de sporthal en ook omwonenden konden hun mening geven over het schets- en voorlopig ontwerp. Omdat er nauwelijks nog opmerkingen waren, is het definitief ontwerp vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

Voor de buurt en de kinderen van BSO Popeye en brede school De Nieuwe Kring komt er een vernieuwd speelterrein naast de sporthal. Bovendien wordt het gebied beter bereikbaar gemaakt, komen er meer parkeerplaatsen en wordt het gebied groener ingericht.

Speelplek

De speelplek bij de sporthal wordt opnieuw ingericht. Op de wand van de nieuwe sporthal komt een klimmuur en er komt een skelterbaan naast het openbare sportveld. De natuurlijke speelplek blijft behouden en waar mogelijk worden de bestaande speeltoestellen ook in de nieuwe situatie gebruikt. 

Veel groen

In het ontwerp is veel ruimte voor groen naast de 148 parkeerplaatsen voor de auto. Ook zijn er voldoende fietsparkeerplaatsen. Alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasbetonstenen. Deze zijn goed voor de waterafvoer en zorgen voor een groen beeld. De bomenrij langs de sloot met de natuurlijke speelaanleiding blijft geheel behouden. Voor de 22 bomen die in verband met de werkzaamheden verwijderd moeten worden, worden circa 50 nieuwe bomen geplant. De rest van de bestaande bomen blijft behouden.

Rolstoeltoegankelijk

De nieuwe sporthal komt op een hoger niveau te liggen dan het huidige maaiveld, hierdoor ontstaan er hoogteverschillen, die door middel van kleine hellingen worden opgelost. Zo blijft het terrein rolstoeltoegankelijk.

Brug

Tot slot komt er een nieuwe voetgangersbrug op een handigere plek: vanaf de Prins Bernhardlaan tussen de school en de (bestaande) sporthal, in lijn met de tweede ingang van het nieuwe sportcomplex.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave.

do sporthal

Planning

Terwijl de oude sporthal wordt gerenoveerd gebruiken de sportverenigingen en scholen de nieuwe hal. Het complete sportcomplex is begin april afgerond. De buitenruimte wordt in fases opgepakt en is in september 2022 klaar. 

Omgevingsapp

Nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal? In de omgevingsapp is al het nieuws over de bouw digitaal te volgen. In de app vindt u ook een contactformulier waarmee u contact op kunt nemen met de aannemer.
Hoe krijgt u toegang tot de omgevingsapp?
• Via de QR-code 
• Zoek op ‘Sporthal Diemen’ in de App Store of Play Store.

QR code

Contact


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Kevin Boers, via kevin.boers@diemen.nl of het Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888.