Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Nieuwe sporthal Prins Bernhardlaan

sporthal vooraanzicht

De sporthal aan de Prins Bernhardlaan wordt gerenoveerd. Daarnaast wordt een nieuwe sporthal gebouwd, verbonden door een nieuwe kantine. Zo is er ook in de toekomst voldoende ruimte voor binnensporten in het groeiende Diemen. Wind Design & Build voert dit project uit. Het nieuwe indoor sportcomplex wordt duurzaam gebouwd en verbouwd en kan dan weer 40 à 50 jaar mee.

Nieuws


Op 11 maart 2021 begint de bouw van de nieuwe sporthal. Aannemer Wind Design & Build begint dan met de heiwerkzaamheden. Het is mogelijk dat de werkzaamheden van tijd tot tijd enige hinder in de vorm van geluids- en/of verkeersoverlast geven. De aannemer doet zijn uiterste best overlast zoveel mogelijk te beperken.
Omgevingsapp
Nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal? In de omgevingsapp is al het nieuws over de bouw digitaal te volgen. In de app vindt u ook een contactformulier waarmee u contact op kunt nemen met de aannemer.
Hoe krijgt u toegang tot de omgevingsapp?

  • Via de QR-code 
  • Zoek op ‘Sporthal Diemen’ in de App Store of Play Store.

QR code

Tijdens de bouw van de nieuwe sporthal blijft de huidige sporthal open en beschikbaar.

Nieuwe en oude sporthal


Het nieuwe indoor sportcomplex (een C.2 sporthal volgens de normering van NOC*NSF) biedt veel extra mogelijkheden voor de lokale sportverenigingen. In het ontwerpproces van het sportcomplex zijn alle gebruikers van de sporthal aan de Prins Bernhardlaan (sportverenigingen, beheerders, vakleerkrachten en BSO Popeye) betrokken. De nieuwe hal is 28 x 48 meter en 7 meter hoog. Hierdoor is de hal geschikt voor 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld. In overleg met de sportverenigingen is ook de wens voor de verenigingsruimte in de hal gehonoreerd. De nieuwe sporthal biedt verder nog ruimte voor naschoolse opvangorganisatie Popeye.
Daarnaast wordt er een nieuwe kantine gemaakt tussen de beide sporthallen met een mooie aansluiting op het speelterrein, zodat ook de buurt er plezier aan kan beleven. Door transparante gevels en de entreefunctie aan het parkeerterrein verbetert de sociale veiligheid in het gebied.

impressie interieur sporthal

Duurzaam


De nieuwe sporthal wordt duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal wordt duurzaam gerenoveerd. Dat past in de ambitie van de gemeente om het aanbod van diensten en activiteiten in een groeiend Diemen op peil te houden. Het hele complex zal niet meer met aardgas verwarmd worden. De nieuwe sporthal wordt energieneutraal en de bestaande sporthal bijna geheel energieneutraal. Dit komt onder andere door goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. De daken worden voorzien van groendaken en zonnepanelen. De gevels krijgen sport en spel elementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er wordt gewerkt met duurzame en circulaire producten, gecertificeerd door Greenworks. Tevens wordt gebruik gemaakt van Madaster, het materialenpaspoort voor de borging van circulariteit. Het sportcomplex wordt tevens getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen: WELL.

Rondom het sportcomplex


De gemeente Diemen grijpt de realisatie van het nieuwe indoor sportcomplex aan om ook de directe omgeving te verbeteren. Daarin worden de parkeervoorzieningen, het groen, het openbare sportveld en een speelplek meegenomen.
Voor de buitenruimte is in 2019 een inloopbijeenkomst belegd voor omwonenden, het gewijzigde bestemmingsplan is inmiddels voltooid. Het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan de buurt. 

Sfeerbeeld

Planning


Begin 2021 was het Definitief Ontwerp gereed voor de sporthal. Voor de buitenruimte is aan omwonenden en andere betrokkenen in het eerste kwartaal van 2021 het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

In de week van 18 januari 2021 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwe sporthal. De start van de bouwfase van het project staat gepland vanaf 11 maart 2021. De nieuwe sporthal is naar verwachting in het najaar van 2021 gereed, de oplevering van de renovatie van de bestaande sporthal is eind maart 2022 gepland. Oplevering van de buitenruimte staat ongeveer gelijktijdig met de renovatie van de bestaande hal gepland, in 2022.

Omgevingsapp


Nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal? In de omgevingsapp is al het nieuws over de bouw digitaal te volgen. In de app vindt u ook een contactformulier waarmee u contact op kunt nemen met de aannemer.
Hoe krijgt u toegang tot de omgevingsapp?
• Via de QR-code 
• Zoek op ‘Sporthal Diemen’ in de App Store of Play Store.

QR code

Contact


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Kevin Boers, via kevin.boers@diemen.nl of het Klant Contact Centrum via (020) 31 44 888.