Groot onderhoud Oud Diemen

Eens in de zoveel tijd voert de gemeente groot onderhoud uit in een wijk. We kijken daarbij naar allerlei zaken in een wijk en gaan dat opknappen. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van de riolering, kabels, leidingen, parkeren, het groen, verlichting en andere zaken. De buurt Oud Diemen is aan de beurt voor groot onderhoud. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Online vragenlijst

Woont u in de buurt Oud Diemen, dan hebben we voor u een vragenlijst gemaakt om achter uw wensen en ideeën te komen. De vragenlijst bevat vragen die gaan over verschillende thema’s in uw buurt zoals groen, verkeer en duurzaamheid. Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Invullen kan tot en met maandag 30 mei.

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen, stuur dan een e-mail naar age.salverda@diemen.nl. Dan krijgt u de vragenlijst naar uw adres opgestuurd.

Processtappen groot onderhoud

Het realiseren van groot onderhoud in een buurt doen we in een aantal stappen. Hieronder ziet u een overzicht van deze stappen.

 • Stap 1 Informatie verzamelen
  Als eerste verzamelt de gemeente allerlei informatie over de buurt. We vragen ook naar de wensen en ideeën uit de buurt. Dit doen we via een online vragenlijst. Hierop kunt u aangeven wat u goed vindt in de wijk en wat beter zou kunnen. 
 • Stap 2 Schetsontwerp maken
  Op basis van alle informatie wordt een schetsontwerp gemaakt. Dat is vooral een ontwerp op hoofdlijnen. Het is meer bedoeld om een beeld te krijgen hoe de wijk er straks komt uit te zien.  Dit schetsontwerp presenteren wij aan de buurt en daar kunt u op reageren. 
 • Stap 3 Voorlopig ontwerp
  Alle reacties op het schetsontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp moet worden vastgesteld worden door het college van burgemeester en wethouders. Als deze is vastgesteld, wordt het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Iedereen kan dan een schriftelijke reactie geven op het ontwerp.
 • Stap 4 Definitief ontwerp
  Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt. Hieruit komt een definitief ontwerp. Ook hier geldt dat deze moet worden vastgesteld door het college. Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd aan alle betrokken. Hierop is geen inspraak meer mogelijk.
 • Stap 5 Start uitvoeren werkzaamheden
  Zodra het definitief ontwerp klaar is, kunnen we starten met de werkzaamheden. Als het kan, combineren we dat met andere werkzaamheden om overlast te beperken. Dit lukt echter niet altijd. We vragen daarvoor uw begrip.

Budget van Stichting Oud Diemen

Naast het budget voor het groot onderhoud, heeft Stichting Oud Diemen €25.000,-- beschikbaar gesteld voor het verfraaien van de openbare ruimte in de buurt. Dit wordt meegenomen in het hele participatietraject voor het groot onderhoud. Buurtbewoners kunnen meedenken over hoe dat budget het beste besteed kan worden.

Communicatie

Alle bewoners hebben een brief ontvangen waarin het groot onderhoud is aangekondigd. Maandag 16 mei is er een bewonersbrief bezorgd met daarin de aankondiging en link naar de vragenlijst. Over de volgende stappen houden we u op de hoogte.

Vragen

De projectleider voor dit project is de heer Age Salverda. Dat is ook uw eerste aanspreekpunt. U kunt bellen met Age via het algemene telefoonnummer (020) 31 – 44 888. U kunt ook e-mailen naar age.salverda@diemen.nl.