Herinrichting Oranjeplantsoen

De buurt is toe aan groot onderhoud, naar verwachting gaat de uitvoering in 2023 van start. Daarbij kunt u denken aan het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Gelijktijdig met deze werkzaamheden hebben we de kans om de buurt op te knappen en opnieuw in te richten. Daarnaast wil de gemeente bij de nieuwe inrichting zoveel mogelijk rekening houden met de veranderende weersomstandigheden, zoals extreme buien en droge periodes.

Schetsontwerp

Eind 2020 hebben wij via een online vragenlijst veel informatie ontvangen van de bewoners van het Oranjeplantsoen. Zij gaven hun mening over de ervaringen met de huidige terreininrichting en over elementen die de bewoners graag anders zouden willen zien in de toekomst.
Aan de hand van deze informatie en op basis van randvoorwaarden vanuit de gemeente is er een schetsontwerp opgesteld voor de buurt.
Het ontwerp is hier te bekijken

Kort samengevat wordt in het schetsontwerp het volgende beeld weergegeven. Het groene en kleinschalige karakter van de buurt blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. Door de nieuwe inrichting wordt de voetganger meer centraal gesteld en is de auto als het ware ‘te gast’. Ondanks de versterking van het groene karakter blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk.
Het groene karakter van de buurt wordt versterkt door het vergroenen van de verharding en het vergroten van het plantsoen tussen het Wilhelminaplantsoen en het Oranjeplantsoen. Dit doen we door de weg aan de zuidzijde van de appartementen te verwijderen en het parkeren rondom de appartementen anders in te richten. Het plantsoen wordt een aantrekkelijkere en grotere groene ruimte.

Het is niet meer mogelijk om te reageren op het schetsontwerp. U heeft kunnen reageren tot 21 juni 2021.

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp is verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Hierin zijn de reacties op het schetsontwerp zoveel mogelijk verwerkt. In grote lijnen is het ontwerp gelijk gebleven, maar meer gedetailleerd uitgewerkt.
Het voorlopig ontwerp willen wij graag met de bewoners van het Oranjeplantsoen delen. Het ontwerp is hier te bekijken

In deze video wordt een korte uitleg van het ontwerp gegeven:

Het reactieverslag met daarin de reacties op het schetsontwerp is hier terug te lezen.

Het is niet meer mogelijk om te reageren op het voorlopig ontwerp. U heeft kunnen reageren tot en met 4 april 2022.

Hoe nu verder?

De reacties op het voorlopig ontwerp zijn verzameld. In het voorlopig ontwerp is de weg bij de appartementen verwijderd en is het park groter gemaakt. Op basis van de reacties hebben wij nog geen duidelijk beeld van de wensen in de buurt over dit onderdeel van het ontwerp. Daarom maken wij nu een tweede versie van het voorlopig ontwerp. Hierin blijft de weg bestaan en blijft het park kleiner. Als dit klaar is, presenteren we u de twee versies. Dan vragen we u welk ontwerp u het beste vindt. We verwachten dat eind 2022 te kunnen doen.

De reacties van bewoners gebruiken we bij het maken van een keuze tussen de twee versies van het voorlopig ontwerp. De mening van bewoners weegt zwaar. We nemen deze mee in het besluit over het definitief ontwerp. Uiteindelijk beslist de gemeente hoe het definitief ontwerp eruit komt te zien.

 


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via het Klant Contact Centrum (020) 31 44 888 en vragen naar Vera van Haastrecht of Hugo Noordman.

 

Vraag en antwoord 
Welke werkzaamheden gaat de gemeente uitvoeren? De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren en de buurt opknappen; het verzakte riool en de bestrating in de openbare weg ophogen, de bomen en struiken vervangen, banken en prullenbakken vervangen en de openbare verlichting aanpassen.
Wat moet ik als bewoner doen?

Tuinen
De gemeente hoogt de openbare ruimte op. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan tussen het openbare gebied en uw tuin.
De gemeente herstelt de eerste meter bestrating in uw tuin om het hoogteverschil te overbruggen. Wij raden u aan de rest van de tuin op te hogen en de bestrating aan te passen om wateroverlast te voorkomen.

Huisaansluiting riolering
De gemeente vervangt de riolering tot aan de erfgrens. Om verstopping te voorkomen adviseren we de huiseigenaren de riolering op eigen terrein te (laten) controleren en zo nodig aan te passen.
Bent u huurder dan kunt u contact opnemen met de verhuurder om te vragen wat de verhuurder voor u doet.

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente vragen wij u om de erfgrens vrij te maken van overhangend groen, schuttingen en hekjes, bielzen etc. Kortom alles wat op de erfgrens staat of er overheen hangt.
 

Kan de aannemer van de gemeente ook  werkzaamheden voor de bewoners uitvoeren? De aannemer kan mogelijk ook werkzaamheden uitvoeren voor bewoners, maar u moet dit zelf regelen. De gemeente is hier geen partij in. 
Het is wel raadzaam om ook bij andere bedrijven offerte op te vragen, zodat u voor uzelf het beste aanbod krijgt.
 
Verzakken en ophogen  
Waarom zakt het gebied? Grote delen van Diemen zijn aangelegd in een gebied dat in de ondergrond veel veen en slappe klei heeft. 
Om het gebied geschikt te maken voor de woningen is destijds opgehoogd met zand. Door de ophoging kwam het gebied voldoende hoog te liggen ten opzichte van het (grond)water, zodat wegen konden worden aangelegd en huizen konden worden gebouwd. Onder andere het gewicht van het zand zorgde ervoor dat de slappe bodem samengedrukt werd en ging verzakken. Dit indrukken of zakken noemt men de zetting.
 
Zakt mijn tuin ook zoveel? In principe heeft uw tuin dezelfde zettingssnelheid als het openbare terrein. Doordat het openbare gebied door de gemeente wordt opgehoogd, komen de tuinen relatief laag te liggen. Hierdoor bestaat de kans dat water zich op deze lage plekken verzameld. Om dit te voorkomen adviseren wij u om uw tuin ook op te hogen.
De grond onder mijn huis verzakt. Wat kan ik daaraan doen?   De grond in heel Diemen zakt. Doordat huizen en schuren op palen staan, zakken deze niet. De grond onder de woningen en schuren zakt echter wel. Hierdoor ontstaat
er onder de gebouwen ruimte waar water kan blijven staan. Door de open ruimte kan de bestrating langs de woningen plotseling wegzakken met alle risico’s van dien. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die zand onder uw woning kunnen aanbrengen. Het beste kunt u bij verschillende bedrijven informatie en een offerte aanvragen.
 
Bomen en groen  
Kunnen de bomen in de buurt blijven staan? Een gespecialiseerd bureau heeft de bomen in de buurt onderzocht. De conclusie van het onderzoek was dat een deel van de bomen kan blijven staan en dat een deel van de bomen de werkzaamheden niet zal overleven. Hierover ontvangt u later meer informatie.
Wat gebeurt er met de plantsoenen en het groen?

Al het groen in de plantsoenen wordt verwijderd en vervangen door mooi, nieuw groen. Er komt minstens evenveel groen terug.

Bereikbaarheid en parkeren  
Wat merk ik van de werkzaamheden? Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn straten soms tijdelijk niet begaanbaar, u kunt uw auto niet voor de deur parkeren en uw huisvuil moet u misschien op een andere plek aanbieden.
Dat kan soms lastig zijn, maar u krijgt er weer een fraaie, opgeknapte buurt voor terug.
 
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats; waar kan ik parkeren? In overleg met u verplaatsen wij deze tijdelijk naar een noodparkeerplaats.
Kan ik mijn garagebox blijven gebruiken? Als er werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd, krijgt u een brief in de bus met de datum waarop het werk start. U dient uw auto dan tijdelijk ergens anders te parkeren.
Huisvuil   
Kan het huis- en grofvuil nog worden opgehaald? Het kan zijn dat u uw rolcontainer en grofvuil tijdelijk op een andere locatie aan moet bieden. Meer informatie staat in de brief die u krijgt als de werkzaamheden in uw straat starten.
Klimaatverandering  
Wordt er bij het herinrichten van de buurt rekening gehouden met klimaatadaptatie? We hebben allemaal ervaren dat er steeds meer heftige buien komen, waarbij in korte tijd veel water valt. De gemeente houdt bij het ontwerp en de aanleg van de riolering rekening met deze klimaatverandering. Het
neerleggen van grotere buizen in de grond is niet voldoende. Ook maken we, waar mogelijk, meer gebruik van groen en minder van verharding.
 
Wat kan ik als bewoner doen tegen wateroverlast? Als bewoner kunt uw tuin zo inrichten dat het regenwater niet direct in de riolering komt of op straat stroomt. Denk daarbij aan een tuin waar een deel onverhard is en voorzien van begroeiing. Zorg dat de
begroeiing bestaat uit planten en struiken die zowel tegen natte als droge perioden bestand zijn.
Meer informatie vindt u op www.operatiesteenbreek.nl.