Herinrichting Oranjeplantsoen

De buurt is toe aan groot onderhoud, naar verwachting gaat de uitvoering in 2022 van start. Daarbij kunt u denken aan het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Gelijktijdig met deze werkzaamheden hebben we de kans om de buurt op te knappen en opnieuw in te richten. Daarvoor vragen we de bewoners naar hun ideeën en wensen. Daarnaast wil de gemeente bij de nieuwe inrichting zoveel mogelijk rekening houden met de veranderende weersomstandigheden, zoals extreme buien en droge periodes.

Schetsontwerp

Eind 2020 hebben wij via een online vragenlijst veel informatie ontvangen van de bewoners van het Oranjeplantsoen. Zij gaven hun mening over de ervaringen met de huidige terreininrichting en over elementen die de bewoners graag anders zouden willen zien in de toekomst.
Aan de hand van deze informatie en op basis van randvoorwaarden vanuit de gemeente is er een schetsontwerp opgesteld voor de buurt. Dit schetsontwerp willen wij graag delen met de bewoners, ook willen wij om hun reactie vragen.

Het ontwerp is hier te bekijken. Kort samengevat wordt in het schetsontwerp het volgende beeld weergegeven. Het groene en kleinschalige karakter van de buurt blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. Door de nieuwe inrichting wordt de voetganger meer centraal gesteld en is de auto als het ware ‘te gast’. Ondanks de versterking van het groene karakter blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk.
Het groene karakter van de buurt wordt versterkt door het vergroenen van de verharding en het vergroten van het plantsoen tussen het Wilhelminaplantsoen en het Oranjeplantsoen. Dit doen we door de weg aan de zuidzijde van de appartementen te verwijderen en het parkeren rondom de appartementen anders in te richten. Het plantsoen wordt een aantrekkelijkere en grotere groene ruimte.

In onderstaande video licht de ontwerper het schetsontwerp toe. 


 


Het is niet meer mogelijk om te reageren op het schetsontwerp. U heeft kunnen reageren tot 21 juni 2021. Wij gaan nu aan de slag met het verwerken van alle opmerkingen en het opstellen van een reactieverslag.

Wat gaat er hierna gebeuren?

Na het schetsontwerp wordt het voorlopig ontwerp opgesteld. Hierin worden de ontvangen opmerkingen op het schetsontwerp waar mogelijk verwerkt. Ook worden alle reacties verzameld in een responsnota. Hierin wordt ook aangegeven wat er met de opmerkingen is gedaan.
Na het afronden van het voorlopig ontwerp wordt dit wederom met u gedeeld. Naar verwachting zal dit in het tweede/derde kwartaal van 2021 zijn.


Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via het Klant Contact Centrum (020) 31 44 888 en vragen naar projectleider Maarten van den Brule.