Herinrichting speelplek Julianaplantsoen

Het definitief ontwerp voor de nieuwe speelplek bij het Julianaplantsoen is vastgesteld door het college van B en W. Een tijdje geleden hebben we het voorlopig ontwerp met de buurtbewoners gedeeld en hun mening gevraagd. We hebben veel reacties ontvangen, hartelijk dank hiervoor!
We hebben de reacties verzameld in een reactieverslag. Daarin wordt antwoord gegeven op vragen en opmerkingen die zijn genoemd naar aanleiding van het voorlopig ontwerp. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk wensen in het definitief ontwerp te verwerken.

Reactieverslag opmerkingen voorlopig ontwerp

We hebben alle vragen en opmerkingen op het voorlopig ontwerp verzameld in een reactieverslag.

Wat gebeurt er hierna?

Er kan nu worden gestart met de technische uitwerking en aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting kan er eind dit jaar gestart worden met de uitvoering.