Hoe groen wordt het Van Gemertplantsoen?

Naar verwachting nemen we in het eerste kwartaal van 2023 de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in gebruik. Na de aanleg van de spooronderdoorgang willen we dat het Van Gemertplantsoen weer een prettige, groene ontmoetings- en verblijfsruimte wordt. In het hart van Diemen met groene verbindingen naar het centrum, het wandellandschap en het natuurpark Spoorzicht. 

Het project Van Gemertplantsoen is een van de zeven projecten in het gebied rond het station en de nieuwe spooronderdoorgang. Deze projecten hebben elk een eigen karakter en timing, maar samen maken ze de stationsomgeving een visitekaartje voor Diemen: modern, groen, duurzaam, veilig en vooral fraai. Meer informatie over alle projecten vindt u via deze link.

Drie sfeerschetsen

We willen met omwonenden en gebruikers een plan maken voor het Van Gemertplantsoen. Ter inspiratie hebben wij drie sfeerbeelden gemaakt. Deze sfeerbeelden zijn in april 2022 aan bewoners en geïnteresseerden gepresenteerd op een inloopavond. Op de website van de gemeente is een video geplaatst waarin de sfeerbeelden zijn toegelicht. In de deze video worden de sfeerbeelden uitgelegd. 

IFrame


Na het bekijken van de video en de sfeerbeelden heeft u online een vragenlijst kunnen invullen. U heeft kunnen reageren tot en met 24 april 2022. Het is niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen. 

Uit de reacties, live en online, is gebleken dat de kenmerken van de sferen Bos en Park het meest worden gewaardeerd. Onder andere op basis van deze reacties is het voorlopig ontwerp opgesteld.

Voorlopig ontwerp

Bij de presentatie van de drie sfeerschetsen in april 2022 hebben bewoners gereageerd op de sferen van bos, park en weide. Er zijn 115 ingevulde vragenlijsten ontvangen na een online raadpleging en een inloopavond. Op de sferen bos en park zijn de meeste positieve reacties ontvangen.

Met de ontvangen reacties is een ontwerpnotitie  opgesteld. Hierin zijn de reacties op de sfeerbeelden opgenomen en is aangegeven welke uitgangspunten voor het voorlopig ontwerp zijn gehanteerd. 

Er is een voorlopig ontwerp opgesteld met de sfeer parkbos, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren en opmerkingen van bewoners. Dit is een combinatie tussen sfeer park en sfeer bos. Het voorlopig ontwerp is via de volgende link  
te bekijken.

Na het bekijken van het ontwerp en/of het bezoeken van de inloopavond op het gemeentehuis heeft u online of op papier een vragenlijst kunnen invullen. U heeft kunnen reageren tot en met 18 september 2022. Het is niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen.

Sfeerbeelden Voorlopig Ontwerp

Panelen Infoavond VO Van Gemertplantsoen 1
Afbeelding 1: 
Aanblik vanaf de zuidzijde van het Van Gemertplantsoen. Een slingerend verhard pad verbindt de Martin Luther Kinglaan en station Diemen. De hoofdroute door het plantsoen wordt voorzien van verlichting zodat ook in de avonduren een sociaal veilige route ontstaat. Aan weerszijden van het pad is een diverse lage beplanting van kruidenvegetatie, stinzenplanten en gazon. Daarnaast worden verschillende soorten bomen geplant, waaronder ook bijzondere soorten.

Panelen Infoavond VO Van Gemertplantsoen 2
Afbeelding 2: 
Impressie vanuit het midden van het Van Gemertplantsoen richting de Martin Luther Kinglaan. In het halfverharde wandelpad staat een boom met een ronde bank om de boom om elkaar te kunnen ontmoeten. Op de achtergrond is het gazon te zien met bosvijver, hier komt een ontmoetingsplek aan het water en ook een aantal speelaanleidingen.

Panelen Infoavond VO Van Gemertplantsoen 3
Afbeelding 3:
Het parkeerterrein bij station Diemen kenmerkt zich door de groene uitstraling. De parkeervakken zijn voorzien van stenen waar gras tussendoor groeit. Op het parkeerterrein zijn veel hagen geplant, waardoor de auto’s minder in het zicht zijn. Daarnaast worden op het parkeerterrein bomen geplant. Zo ontstaat een groene verbinding tussen het Van Gemertplantsoen en het wandellandschap.

Panelen Infoavond VO Van Gemertplantsoen 4
Afbeelding 4: 
Vanuit de spooronderdoorgang is het Van Gemertplantsoen bereikbaar via een trap. Over het halfverharde pad omrand door bloeiende kruidenvegetatie kunnen voetgangers het plantsoen betreden. Het fietspad vormt de verbinding tussen de Martin Luther Kinglaan een en de fietsstallingen bij het station.


 

Hoe verder?

Na de inloopavond voor het voorlopig ontwerp heeft u nogmaals de mogelijkheid om uw reactie te geven. Met deze informatie gaan de ontwerpers aan de slag met een definitief ontwerp voor het Van Gemertplantsoen. Zodra dat definitief ontwerp klaar is nodigen we u wederom uit voor een 3e inloopavond waarin we het eindresultaat presenteren, het definitief ontwerp. 

We verwachten dat het definitief ontwerp in het vierde kwartaal van 2022 klaar is.