Meedenken Plantage de Sniep Noord

De voorbereidingen voor de herinrichting van de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord zijn in volle gang. De voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van de groen- en speelstrook aan het Jaagpad en van de nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij zijn vastgesteld door het college van B en W. Vorig jaar hebben we de schetsontwerpen met u gedeeld en uw mening gevraagd. We hebben veel reacties ontvangen, hartelijk dank hiervoor!

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk wensen in de voorlopige ontwerpen te verwerken. Normaal gesproken zouden we voor het delen van de voorlopige ontwerpen een inloopavond organiseren, maar dit is door de coronamaatregelen niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we onderstaande video opgenomen waarin de ontwerpen worden toegelicht door de ontwerpster.


De voorlopige ontwerpen zijn ook te zien als pdf-document:

Buurtbewoners Sniep Noord kiezen ontwerp speelplekken

De stemmen in Plantage de Sniep Noord zijn geteld. Het ontwerp van Eibe kreeg van de buurtbewoners verreweg de meeste stemmen. De speelplekken aan het Jaagpad worden speels en uitdagend voor jong en oud. Tegenover de Bottelarij is ruimte voor avontuurlijk spelen in de natuur. ​​​​​De groen- en speelstrook aan het Jaagpad en de speelplek tegenover de Bottelarij in Plantage de Sniep worden opgeknapt. Afgelopen woensdag hebben de buurtbewoners van Plantage de Sniep Noord kunnen stemmen op hun favoriete ontwerp voor de speelplekken in het plan. 

Veel stemmen

Drie verschillende speelleveranciers hadden hier een ontwerp voor gemaakt, waaruit de buurtbewoners konden kiezen. In totaal hebben 192 volwassenen en kinderen gestemd, erg veel dus! De stemmen van de kinderen telden daarbij dubbel.
Je kunt via deze link het ontwerp te bekijken voor het Jaagpad, en via deze link het ontwerp voor de Bottelarij.

De opknapbeurt

Voor de zomer stelde het college van B en W het voorlopig ontwerp vast voor de groen- en speelstrook aan het Jaagpad en de speelplek tegenover de Bottelarij. Buurtbewoners hebben daarop kunnen reageren. De opmerkingen en input worden meegenomen bij het maken van de definitieve ontwerpen.

Reactieverslag opmerkingen schetsontwerpen


We hebben alle vragen en opmerkingen op de schetsontwerpen verzameld in twee reactieverslagen. Deze zijn te bekijken via de volgende links:

Wat gebeurt er hierna?


We verzamelen uw opmerkingen en input op de voorlopig ontwerpen, en zullen deze zoveel mogelijk verwerken in de definitieve ontwerpen. Ook de definitieve ontwerpen worden weer met alle bewoners gedeeld. Daarna wordt gestart met de technische uitwerking en aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt de uitvoering gestart in het najaar van 2021.