Meedenken Plantage de Sniep Noord

De voorbereidingen voor de herinrichting van de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord zijn in volle gang. De voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van de groen- en speelstrook aan het Jaagpad en van de nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij zijn vastgesteld door het college van B en W. Vorig jaar hebben we de schetsontwerpen met u gedeeld en uw mening gevraagd. We hebben veel reacties ontvangen, hartelijk dank hiervoor!

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk wensen in de voorlopige ontwerpen te verwerken. Normaal gesproken zouden we voor het delen van de voorlopige ontwerpen een inloopavond organiseren, maar dit is door de coronamaatregelen niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we onderstaande video opgenomen waarin de ontwerpen worden toegelicht door de ontwerpster.


De voorlopige ontwerpen zijn ook te zien als pdf-document:

Geef uw mening!

Heeft u vragen of opmerkingen over de voorlopig ontwerpen? Geef hier uw mening via deze enquête
Hier kunt u zich ook aanmelden voor een moestuin en of het digitale vragenmoment. 

Reageren op de voorlopig ontwerpen kan tot 5 juli 2021. 

Reactieverslag opmerkingen schetsontwerpen


We hebben alle vragen en opmerkingen op de schetsontwerpen verzameld in twee reactieverslagen. Deze zijn te bekijken via de volgende links:

Wat gebeurt er hierna?


We verzamelen uw opmerkingen en input op de voorlopig ontwerpen, en zullen deze zoveel mogelijk verwerken in de definitieve ontwerpen. Ook de definitieve ontwerpen worden weer met alle bewoners gedeeld. Daarna wordt gestart met de technische uitwerking en aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt de uitvoering gestart in het najaar van 2021.