Meedenken Plantage de Sniep Noord

De voorbereidingen voor de herinrichting van de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord zijn in volle gang. De definitieve ontwerpen voor de herinrichting van de groen- en speelstrook aan het Jaagpad en van de nieuwe speelplek tegenover de Bottelarij zijn vastgesteld door het college van B en W. Een tijdje geleden hebben we de voorlopig ontwerpen met u gedeeld en uw mening gevraagd. Daarnaast is begin september gestemd op het favoriete (speel)ontwerp. We hebben veel reacties ontvangen en de opkomst om te stemmen was groot, hartelijk dank hiervoor!

We hebben de reactie verzameld in een reactieverslag. Daarin wordt antwoord gegeven op vragen en opmerkingen die zijn genoemd naar aanleiding van het voorlopig ontwerp. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk wensen in de definitieve ontwerpen te verwerken. 

Buurtbewoners Sniep Noord kiezen ontwerp speelplekken

De stemmen in Plantage de Sniep Noord zijn geteld. Het ontwerp van Eibe kreeg van de buurtbewoners verreweg de meeste stemmen. De speelplekken aan het Jaagpad worden speels en uitdagend voor jong en oud. Tegenover de Bottelarij is ruimte voor avontuurlijk spelen in de natuur. De groen- en speelstrook aan het Jaagpad en de speelplek tegenover de Bottelarij in Plantage de Sniep worden opgeknapt. Begin september hebben de buurtbewoners van Plantage de Sniep Noord kunnen stemmen op hun favoriete ontwerp voor de speelplekken in het plan. 

Veel stemmen

Drie verschillende speelleveranciers hadden hier een ontwerp voor gemaakt, waaruit de buurtbewoners konden kiezen. In totaal hebben 192 volwassenen en kinderen gestemd, erg veel dus! De stemmen van de kinderen telden daarbij dubbel.
Je kunt via deze link het ontwerp bekijken voor het Jaagpad, en via deze link het ontwerp voor de Bottelarij.

Reactieverslag opmerkingen ontwerpen

We hebben alle vragen en opmerkingen op de voorlopig ontwerpen verzameld in twee reactieverslagen. Deze zijn te bekijken via de volgende links:
•    Reactieverslag ontwerp Bottelarij
•    Reactieverslag ontwerp Jaagpad.

Wat gebeurt er hierna?

Er wordt nu gestart met de technische uitwerking en aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting kan er begin volgend jaar gestart worden met de uitvoering.