Nieuwe sporthal Prins Bernhardlaan

De sporthal aan de Prins Bernhardlaan wordt gerenoveerd en ernaast wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Zo is er ook in de toekomst voldoende ruimte voor binnensporten in het groeiende Diemen. Het nieuwe indoor sportcomplex wordt duurzaam gebouwd en kan weer 40 à 50 jaar mee.

De nieuwe sporthal

In samenspraak met de lokale sportverenigingen is gekozen voor een C.2 sporthal (normering NOC*NSF). Deze hal is 28 x 48 meter en 7 meter hoog. Hierdoor is de hal geschikt voor 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld. Met name de mogelijkheid voor 3 basketbalvelden was doorslaggevend bij de keuze voor de C.2-hal. In een kleinere C.1 hal past namelijk maar 1 basketbalveld. Alle lokale sportverenigingen kunnen van beide hallen gebruik gaan maken. In overleg met sportverenigingen is ook de wens voor de verenigingsruimte in de hal gehonoreerd. De nieuwe sporthal biedt verder nog mogelijkheden voor de activiteiten van naschoolse opvangorganisatie Popeye.

Daarnaast wordt er een nieuwe kantine gemaakt tussen de beide sporthallen met een mooie aansluiting op het speelterrein, zodat ook de buurt er plezier aan kan beleven. Door transparante gevels, en de entreefunctie aan het parkeerterrein verbetert de sociale veiligheid in het gebied.

Duurzaam en gezond

De nieuwe sporthal wordt duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal duurzaam gerenoveerd. Zo zal het hele complex niet meer met aardgas verwarmd worden. De nieuwe sporthal wordt energieneutraal en de bestaande sporthal bijna energieneutraal, onder andere door hele goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. De daken worden voorzien van sedum en zonnepanelen. De gevels krijgen sport en spel elementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er wordt gewerkt met duurzame en circulaire producten, welke gecertificeerd zijn door Greenworks. Tevens wordt gebruik gemaakt van Madaster, het materialenpaspoort voor de borging van circulariteit. Het sportcomplex wordt tevens getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen, WELL.

Rond het sportcomplex

De gemeente Diemen grijpt de realisatie van het nieuwe indoor sportcomplex aan om ook de directe omgeving te verbeteren. Daarin worden de parkeergelegenheid, het groen, het openbare sportveld en de speelplek meegenomen.

Planning

Wind Design + Build is de partij die de opdracht heeft gekregen voor de bouw van de nieuwe sporthal en de renovatie van de bestaande sporthal. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor begin 2021. De nieuwe sporthal is naar verwachting eind 2021 gereed, de oplevering van de renovatie van de bestaande sporthal is medio 2022 gepland.

Huidige stand van zaken

De gemeente, sportverenigingen en bouwer zijn bezig met het ontwerp van de hal, naar verwachting is dit eind 2020 afgerond. Voor het definitief maken van het ontwerp voor het openbaar gebied rond het sportcomplex worden omwonenden, de naastgelegen school en andere directe buren betrokken. Aan het eind van 2020 volgt hierover bericht.