Opknapbeurt winkelcentrum Gruttoplein

Door verzakkingen in de openbare buitenruimte is de omgeving rondom het winkelcentrum
Gruttoplein in Diemen Noord toe aan groot onderhoud. Denk aan zaken als het ophogen van de
straat en vervangen van de riolering. Dit biedt ook kansen om de inrichting van de omgeving rondom
het winkelcentrum op te knappen door met bewoners in Diemen Noord te kijken naar wat er anders
of beter kan. De bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in Diemen Noord kunnen daarover meedenken en hun ideeën en wensen delen met de gemeente. We zoeken met elkaar naar oplossingen om de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein mooier en gezelliger te maken. Dit willen we doen door de omgeving zo veel als mogelijk af te stemmen op de wensen van alle gebruikers.

Denk mee over het schetsontwerp

Hier kunt u een video zien van de online presentatie op 8 juli 2021 waarin een van de ontwerpers het schetsontwerp uitlegt en toelicht.

Het schetsontwerp en het reactieverslag met daarin de reacties op de eerste schetsen kunt u hieronder zien, via de volgende links: 

U kunt uw mening geven over het schetsontwerp via het reactieformulier. U kunt tot en met 8 augustus 2021 reageren op het schetsontwerp.

Alle reacties worden verzameld en verwerkt in een reactieverslag. Dit gebruiken we voor het maken van het voorlopig ontwerp. 

De opname van de online presentatie op 8 juli 2021 waarin een van de ontwerpers het schetsontwerp uitlegt en toelicht volgt zo snel mogelijk op deze pagina. 

Tot nu toe

De afgelopen tijd hebben we samen met de bewoners van Diemen Noord nagedacht over wat anders of beter kan in de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein. Alle bewoners in Diemen Noord kregen de kans om een vragenlijst in te vullen, waarin zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij de opknapbeurt van de omgeving rondom het winkelcentrum Gruttoplein. De ontwerpers hebben de reacties op de vragenlijst gebruikt om de eerste schetsen op te stellen. We hebben deze schetsen voorgelegd aan de bewoners die in de vragenlijst hadden aangegeven verder te willen meedenken. Dit hebben we gedaan met een nieuwe vragenlijst. Een aantal van deze bewoners heeft in februari ook deelgenomen aan een digitale presentatie waar drie mogelijke ontwerpen zijn gepresenteerd. Dit hebben we allemaal gebruikt voor het maken van het schetsontwerp. In een reactieverslag is toegelicht wat er met de input van bewoners wordt gedaan.

Hoe nu verder?

Op donderdag 8 juli hebben we het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Diemen Noord. De bewoners krijgen nu de mogelijkheid om te reageren op het schetsontwerp. We nemen de reacties die binnenkomen mee bij het maken van het voorlopig ontwerp. Daarna gaan we het voorlopig ontwerp met alle bewoners delen. Ook dan krijgen bewoners de mogelijkheid om te reageren. De verwachting is dat we het voorlopig ontwerp in september/oktober kunnen delen. Vervolgens wordt het definitief ontwerp gemaakt. Daarna starten we met de voorbereiding voor de uitvoering.
​​​We verwachten eind 2021, begin 2022 te kunnen beginnen met de werkzaamheden in de buurt Vlindertuin.