Wandellandschap Oosterringdijk

In 2019 is de Oosterringdijk door de gemeente Amsterdam opgeknapt. Zoals toen is aangekondigd, gaat de gemeente na het opknappen van de dijk samen met omwonenden en gebruikers nadenken over een nieuwe inrichting van dit gebied.

Welk gebied?

Het wandellandschap Oosterringdijk en omgeving bestaat uit de hele Oosterringdijk en
het groengebied tussen de T. Asserlaan en de M.L. Kinglaan.
Download HIER de PDF met een overzichtskaart van het gebied.

Wat gaat er gebeuren?

Met omwonenden en gebruikers maakt de gemeente een plan voor een nieuwe inrichting. Via een online vragenlijst konden gebruikers van het gebied en omwonenden aangeven wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld sporten, recreëren, veel groen en bomen etc.

Ontwerp

De online enquête over het wandellandschap is gesloten. Hartelijk dank aan iedereen die deze heeft ingevuld. Wij gaan nu aan de slag met de antwoorden. Deze gebruiken we bij het maken van een schetsontwerp voor het wandellandschap Oosterringdijk. Het schetsontwerp kan naar verwachting in het najaar van 2020 worden gepresenteerd aan alle gebruikers en omwonenden.


.