Wandellandschap Oosterringdijk

De Oosterringdijk wordt heringericht om het wandellandschap te verbeteren. Dat combineren we met de opknapbeurt van de openbare ruimte rond de flats aan de Tobias Asserlaan en Martin Luther Kinglaan ernaast.

Afgelopen jaar hebben we het schetsontwerp gedeeld. Hierop hebben we veel reacties ontvangen, hartelijk dank daarvoor! De reacties hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het voorlopig ontwerp. 
In de onderstaande video lichten we het voorlopig ontwerp toe.


Het voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp is via de volgende link te bekijken.

Het ontwerpboekje is via de volgende link te bekijken.

Het reactieverslag met daarin de reacties op het schetsontwerp is via de volgende link terug te lezen.

Verlaging Waterpeil Oosterringvaart 

Tijdens de voorbereidingen voor het opknappen van dit gebied, zijn we erachter gekomen dat er veel voordelen zijn als we het waterpeil van de Oosterringvaart verlagen. De belangrijkste voordelen zijn:

  • Het water van de Oosterringvaart kan verbonden worden met de omringende slootjes. Zo ontstaat er meer doorstroming. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit;
  • Dit helpt mee aan een groter aantal soorten planten en dieren;
  • Er is meer ruimte voor het opvangen van water als dat nodig is (bijvoorbeeld na heftige regenval);
  • De kans op wateroverlast (zoals water in de kruipruimte bijvoorbeeld) wordt kleiner.

Het water in de Oosterringvaart wordt beheerd door Waternet. We zijn dan ook met Waternet hierover in gesprek. 

Welk gebied?

Het wandellandschap Oosterringdijk en omgeving bestaat uit de hele Oosterringdijk en het groengebied tussen de T. Asserlaan en de M.L. Kinglaan. Via het Voorlopig ontwerp wandellandschap Oosterringdijk en omgeving krijgt u een goed beeld van het gebied. 

Wat zijn de volgende stappen?

We verzamelen uw reacties op het voorlopig ontwerp en zullen deze zoveel mogelijk verwerken in het definitief ontwerp. Als we dat gedaan hebben, delen we het definitief ontwerp met alle bewoners. Daarna kunnen we beginnen met de voorbereidingen om het werk uit te voeren. We verwachten dat we vanaf het derde kwartaal van 2022 kunnen beginnen met het werk.

Meer weten?

Heeft u nog vragen, of ontvangt u het voorlopig ontwerp en reactieformulier liever op papier? Bel naar (020) 31 44 888 en vraag naar Rens Snoek.