Winkelcentrum Kruidenhof

Aanleiding 

De eigenaar van het winkelcentrum Kruidenhof is voornemens om de Supermarkt Jumbo uit te breiden en de gevels van de winkels en de droogloop/overkapping van het winkelcentrum aan te passen. Als gevolg van deze uitbreiding moet de inrit worden verplaatst en zal het parkeerterrein opnieuw worden ingericht. Op 16 oktober 2019 is er een inloopavond gehouden over de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum Kruidenhof in Diemen Zuid. De gemeente Diemen heeft een nieuw ontwerp gemaakt van de openbare ruimte bij het winkelcentrum Kruidenhof. 
Het voorlopig ontwerp van het parkeerterrein heeft eerder ter inzage gelegen van 29 oktober 2020 tot 10 december 2020. Hierop zijn in totaal vijf schriftelijke reacties binnengekomen. Iedereen die een reactie op het voorlopig ontwerp heeft gegeven krijgt hier een terugkoppeling van. De reacties op het voorlopig ontwerp hebben niet geleid tot het aanpassen van het ontwerp openbare ruimte. Het college van B en W heeft 2 maart 2021 ingestemd met het definitieve ontwerp openbare ruimte.

Nota van beantwoording

In totaal zijn er vijf schriftelijke inspraakreacties op het voorlopig ontwerp openbare ruimte Kruidenhof binnengekomen. Antwoorden op het voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Kruidenhof zijn te lezen op de pagina Nota van beantwoording

Definitief ontwerp openbare ruimte Kruidenhof 

Wij streven ernaar om de nieuwe locatie zo goed mogelijk in te richten, waarbij wij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met verschillende wensen en belangen. Een belangrijk uitgangspunt is een toekomst bestendig ontwerp (klimaat adaptief noemen we dat). Zo is er in het ontwerp bijvoorbeeld ruimte tussen de parkeervakken opgenomen om meerdere grote bomen te planten die voor schaduw zorgen. En is er bijvoorbeeld gekozen voor materialen die bij extreme neerslag makkelijker grote hoeveelheden regenwater kan opvangen.
Andere aanpassingen in het ontwerp zijn onder andere:

  • De inrit om het parkeerterrein op te komen is verschoven.
  • De stoep voorlangs de winkels is breder geworden voor meer winkelcomfort.
  • De viskraam krijgt een nieuwe standplaats, dus hoeft niet meer op parkeervakken te staan.
  • De positie van de vuilcontainers is aangepast, dan hoeft de vuilniswagen niet meer het parkeerterrein op, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
  • De parkeervakken zijn anders gepositioneerd om het parkeerterrein klimaat adaptief te maken.
  • Er komen meerdere grote bomen op het parkeerterrein om meer schaduw te bieden tegen de warmte en de zogenaamde ‘hittestress’ tegen te gaan. 

Kruidenhof ontwerp