Diemen Noord

Coördinator  

Frank Put
T (020) 31 44 888
frank.put@diemen.nl

Wijkwethouder

Matthijs Sikkes - van den Berg
T (020) 31 44 888
bestuurssecretariaat@diemen.nl

Wijkhandhaver

Barry van Beeren
T (020) 31 44 888
handhaving@diemen.nl

Wijkagent  

Natalie Blokland
T 0900-8844 
natalie.blokland@politie.nl