Inschrijven voor een sociale huurwoning

Zoekt u een sociale huurwoning? Schrijf u dan in bij de organisatie die sociale huurwoningen verdeelt.

Als u op zoek bent naar een huurwoning, kunt u zich inschrijven als woningzoekende. U maakt dan kans op een sociale huurwoning. Deze woonruimte is vooral bedoeld voor mensen tot een bepaald inkomen. 

 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfstatus.
  • U bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de regio.
  • Voor de meeste sociale huurwoningen geldt een inkomensgrens:
    • Woont u alleen? Dan mag uw inkomen maximaal €  44.035 zijn. 
    • Wonen er meer mensen in uw huis? Dan mag uw inkomen €  48.625 zijn. 

U staat ingeschreven bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt.

Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens? Neem dan contact op met de verhuurorganisatie.

Inschrijven brengt soms extra kosten met zich mee.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven bij www.woningnet.nl.