Holland Park Diemen

In Diemen Zuid wordt hard gewerkt aan het realiseren van de woonwijk Holland Park. Momenteel wordt gewerkt aan de woonbuurt Holland Park West, ook wel Park Valley genoemd. In Holland Park West/Park Valley worden ongeveer 716 woningen gebouwd. Het gaat om zowel koop- als ook sociale en middensegment huurwoningen. Daarnaast wordt een Brede School gebouwd met plek voor ongeveer 750 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het inschrijven voor een koopwoning voor Holland Park West kunt u kijken op de website van Park Valley
Voor de actuele stand van zaken rondom de bouwactiviteiten, kunt u kijken op Holland Park West Park Valley.

Algemene achtergrondinformatie vindt u op de projecten website.