Plantage de Sniep

Nieuwbouwwijk Plantage de Sniep is bijna afgerond. Er wordt nog gewerkt aan twee blokken met huurappartementen aan het eindpunt van de tram. Prorail gaat extra geluidsschermen langs het spoor plaatsen en bestaande schermen vervangen of aanpassen. Voor de Rietschuur wordt een plan ontwikkeld.

Huurappartementen


Bot Bouw werkt bij het eindpunt van de tram aan twee blokken met 208 huurappartementen, waarvan 106 sociale huurwoningen. Het eerste blok wordt voorjaar 2021 opgeleverd. De rest volgt in het najaar en begin 2022. De sociale huurwoningen worden via Woningnet aangeboden. De andere huurappartementen worden verhuurd via A.S.R. Real Estate.

Geluidsschermen


In het bestemmingsplan is vastgesteld dat de huidige geluidsmaatregelen bij Plantage de Sniep verbeterd moeten worden. Prorail bouwt in opdracht van de gemeente Diemen nieuwe geluidsschermen bij Plantage de Sniep. 
Er komen dit jaar nieuwe schermen en bestaande schermen worden vervangen of aangepast. De geluidsschermen variëren in hoogte: de nieuwe schermen zijn tussen de 2½ meter en 4 meter hoog. Er komen transparante schermen op de viaducten over de Weespertrekvaart en de Muiderstraatweg. De totale lengte van de nieuwe geluidsschermen is 435 meter. 
Strukton gaat de werkzaamheden namens Prorail uitvoeren. De plaatsing van de geluidsschermen zal nog een groot deel van dit jaar in beslag nemen. Prorail verwacht dat alle werkzaamheden in november 2021 gereed zijn.
Bewoners rond het gebied waar aan de geluidsschermen wordt gewerkt, krijgen hierover van Prorail een brief. Van vrijdag 26 maart 2021 (21:00 uur) tot zondag 28 maart 2021 (05:00 uur) rijden er geen treinen bij Diemen-Zuid vanwege de werkzaamheden op en rond het spoor. Er volgen in september en in oktober nog twee treinvrije weekenden om deze werkzaamheden af te ronden. 
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail: 0800 – 77 67 245.

De Rietschuur


Voor het gemeentelijke monument de Rietschuur is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een plan. Gedacht wordt aan de realisatie van woningen met behoud van het pand zelf. Eind van dit jaar worden de plannen door de gemeenteraad vastgesteld. 

Contact


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Kevin Boers, via kevin.boers@diemen.nl of het KCC, (020) 31 44 888.