Plantage de Sniep

Nieuwbouwwijk Plantage de Sniep is bijna afgerond. Het laatste appartementenblok bij het eindpunt van tramlijn 19 is inmiddels opgeleverd. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden in het openbaar gebied en aan de geluidsschermen afgerond. Voor de Rietschuur wordt een plan ontwikkeld. Via de volgende link vindt u meer informatie over de Rietschuurhof

Huurappartementen en fietspad Muiderstraatweg

Bij het eindpunt van tramlijn 19 heeft Bot Bouw twee blokken met 208 huurappartementen opgeleverd. 106 appartementen hiervan zijn sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen worden via Woningnet aangeboden. De andere huurappartementen worden verhuurd via A.S.R. Real Estate. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Het fietspad nabij deze appartementen aan de Muiderstraatweg wordt hersteld en opnieuw geasfalteerd. Naar verwachting gaat dit fietspad medio maart 2022 open. 

Geluidsschermen

Het project van de geluidsschermen is eind februari 2022 afgerond. Prorail heeft in opdracht van de gemeente Diemen nieuwe geluidsschermen gebouwd bij Plantage de Sniep. De geluidsschermen variëren in hoogte: de nieuwe schermen zijn tussen de 2½ meter en 4 meter hoog. Op de viaducten over de Weespertrekvaart en de Muiderstraatweg zijn transparante schermen geplaatst. De totale lengte van de nieuwe geluidsschermen is 435 meter. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail: 0800 – 77 67 245.

Contact


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Kevin Boers, via kevin.boers@diemen.nl of het KCC, (020) 31 44 888.