Huisvestingsverordening 2020

Nieuwe regels voor wonen in Diemen: De Huisvestingsverordening wordt vernieuwd. Praat u mee? 

De gemeente Diemen heeft in 2018 een Woonvisie gemaakt, daarin heeft zij haar plannen op het gebied van wonen beschreven. 
In Diemen is er een groot woningtekort. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen zijn schaars. Het is daarom belangrijk om de woningen op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen. 

We zien we steeds vaker dat woningen verhuurd worden aan toeristen. Of dat een woning verbouwd wordt tot appartementen. De gemeente krijgt vaak vragen over het gebruik van woningen: 

  • Mag ik kamers verhuren?
  • Mag ik mijn woning verhuren aan toeristen?
  • Mag ik een woning in Diemen kopen en verhuren aan mijn dochter en een paar vrienden?

Hiervoor heeft de gemeente regels opgenomen in de huisvestingsverordening. De gemeente wil deze regels veranderen. De gemeente wil weten wat u van de voorstellen vindt. 

Wat is een Huisvestingsverordening?

In de Huisvestingsverordening staan regels over de verdeling van woningen:

  • Wie krijgt toestemming om in een woning te wonen?
  • Wie heeft voorrang op een woning, bijvoorbeeld ouderen of jongeren?
  • Hoe krijgen mensen urgentie als ze bijvoorbeeld niet meer trappen kunnen lopen? 

In de Huisvestingsverordening staan ook regels over het gebruik van woningen:

  • Mag ik mijn woning verhuren aan toeristen?
  • Mag ik in mijn woning verbouwen tot appartementen?

De gemeente kan niet zomaar alle regels opnemen in de Huisvestingsverordening.  In de Huisvestingswet staat welke regels de gemeente wel en niet mag opnemen.

Wat gaat er veranderen?

De huidige Huisvestingsverordening wordt in twee stappen vernieuwd. De afspraken over het zoeken naar woningen zijn in 2021 klaar. Deze afspraken worden samen met andere gemeenten in de regio opgesteld. Daar kon u over meepraten. Waarschijnlijk komt er in januari 2021 een nieuwe Huisvestingswet. Daarom komt er in 2021 een nieuw voorstel over de verdeling van woningen in een volgende versie van de Huisvestingsverordening.

Maar we willen niet met alles wachten tot 2021. Wat wil de gemeente veranderen? 

De belangrijkste verandering is dat we meer regels over het gebruik van woningen gaan invoeren. In de eerste stap dit jaar voeren we daarom maar een paar  veranderingen bij het verdelen van woonruimte die Diemen zelfstandig door kan voeren. We willen voor het eerst regels stellen aan de verhuur van middeldure huurwoningen en we willen ervoor zorgen dat leraren in het Diemense basisonderwijs meer kans op een woning hebben.

Wat wil de gemeente veranderen?

U kunt hier het concept en de toelichting van de huisvestingsverordening bekijken: 

Meer regels voor het gebruik van woningen

Er komen meer regels voor het gebruik van woningen. Dit noemen we de ‘voorraadvergunningen'. We gaan onder strenge voorwaarden mogelijk maken dat mensen een woning delen. Ook als mensen geen familie zijn. Daardoor kunnen er meer mensen in Diemen wonen. Het verhuren van je woning als je op vakantie bent, (bijvoorbeeld via Airbnb) wordt verboden. De regels zorgen voor een rustige en veilige buurt.

1. We maken regels over de woningen met een middenhuur.

In 2019 is de ''Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019'' vastgesteld. Het doel van de regeling is dat er in de nieuwbouw middeldure huurwoningen komen. Middeldure huurwoningen zijn woningen met een huur van € 737,14 tot € 1.026. Er is nog niet geregeld dat in de middeldure huurwoningen mensen gaan wonen met een middeninkomen. 

Dit gaan we regelen voor nieuwbouwprojecten waar middeldure huurwoningen komen. We regelen ook dat je voorrang krijgt voor deze woningen als je een middeninkomen hebt, dat is op dit moment 1,5 keer € 39.500 bruto. 

2. Voorrang leraren Diemens basisonderwijs

Lagere scholen in Diemen hebben moeite om nieuwe leraren te vinden. Want leraren die niet in de buurt van Diemen wonen, kunnen hier moeilijk een woning vinden. De gemeente Diemen vindt het heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Diemen. De gemeente wil daarom dat leraren van lagere scholen voorrang krijgen bij het vinden van een woning. Hiervoor worden beleidsregels opgesteld. Daarin staat precies omschreven hoe dit geregeld kan worden.

Bij de Huisvestigingsverordening horen beleidsregels. Daarin staat precies omschreven hoe de regels uitgewerkt worden. Burgemeester en Wethouders stellen de beleidsregels vast. Deze zijn vanaf 1 januari 2021 te vinden op de website van de gemeente Diemen.
Belangrijk: alle andere regels over de verdeling, voorrang en urgentie van woningen veranderen nu niet.

Voor welk gebruik van een woning moet ik een vergunning aanvragen? 

Er komen meer regels voor het gebruik van gebruik van woningen. Dit noemen we de ‘voorraadvergunningen’. In het plaatje ziet u welk gebruik van woonruimte in Diemen is toegestaan. En voor welk gebruik u vanaf 1 januari 2021 een vergunning moet aanvragen. 

Infographic Wonen
 

Hoe kan ik meepraten? 

We gaan de Huisvestigingsverordening in twee stappen vernieuwen. Er komt een inspraakronde in het voorjaar van 2021 als alle regels vernieuwd zijn. Maar ook over de voorstellen van nu willen we met u in gesprek. 

We willen graag van u weten of u vragen of opmerkingen heeft.

  • Wat vindt u goed aan deze regels?
  • Wat vindt u een minder goede verandering?   

Stuur een e-mail naar marianne.van.vliet@diemen.nl. Bent u digitaal niet vaardig? 
Bel via (020) 31 448 88. Ook als u liever een papieren versie heeft.

U kunt reageren tot en met 15 oktober 2020.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Alle reacties  worden verzameld en besproken. Dit kan leiden tot aanpassingen in de verordening of kunnen verwerkt worden in de beleidsregels die nog opgesteld moeten worden. 
Indien mogelijk worden vragen direct beantwoord. In sommige gevallen kan een aparte afspraak gemaakt worden om verder te spreken over dit onderwerp. 

Hoe gaat het verder?

In december 2020 zal de gemeenteraad de verordening bespreken en als deze is vastgesteld treedt de verordening vanaf 1 januari 2021 in werking.