Bewonersonderzoek

In maart is er in het kader van GASVRIJ Diemen een online bewonersonderzoek gedaan.
Hoe denkt Diemen over aardgasvrij koken en stoken? Lees hier de samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

In maart is een online bewonersonderzoek gehouden over GASVRIJ Diemen. De bedoeling van dat onderzoek was om een eerste beeld te krijgen hoe de situatie in de Diemense wijken is en hoe er door bewoners nu gedacht wordt over aardgasvrij stoken en koken in de toekomst. De antwoorden die deelnemers gaven op vragen over hun woonsituatie geven een indruk van wat inwoners ondernemen op gebied van isolatie en investeringen in een duurzaam huis. 

40% Van de deelnemers zegt in de afgelopen tien jaar het huis geïsoleerd te hebben. Ongeveer een vijfde geeft aan in de komende tien jaar te willen isoleren. Het merendeel van de deelnemers geeft aan te verwarmen met een CV-ketel. Wanneer deze vervangen moet worden, wil bijna 20% van de deelnemers dit doen met een nieuwe aardgasgestookte CV-ketel. 

Met name de buurten Akkerland, Buytenstee, Schelpenhoek en Biesbosch komen naar voren als buurten waar weinig geïsoleerd is. Deelnemers hebben aangegeven binnenkort te isoleren. Op de vraag of deelnemers van plan zijn te investeren in duurzame energie-opwek is een divers beeld te zien. Met name in de buurten Sniep, Vlindertuin en Centrum-West wordt positief gereageerd. In mindere mate geldt dit voor Biesbosch, Schelpenhoek en Scheepskwartier. Voor alle buurten geldt: het grootste deel van de ondervraagden is niet van plan om te investeren in duurzame energie-opwek. Ongeveer een derde geeft aan dat zij al wel geïnvesteerd hebben.

Uit het onderzoek is niet duidelijk één wijk aan te wijzen waar een duidelijke trend bestaat om met isolatie en/of de vervanging van de verwarmingsinstallatie aan de slag te gaan. 

Meningen van inwoners

Bijna de helft van de deelnemers geeft aan het belangrijk te vinden dat woningen en gebouwen in de toekomst niet meer worden verwarmd met aardgas. Een derde vindt dit niet belangrijk. Hier is wel een verschil te zien tussen de buurten. Het grootste verschil is te zien in Sniep. In deze buurt hecht men meer aan het belang van aardgasvrij en vindt men een eigen bijdrage aanvaardbaar. Ondervraagden uit Polderland en Kruidenhof zijn het hier niet mee eens. In de overige buurten lijkt geen uitgesproken verschil te zijn.

Iets meer dan de helft van alle deelnemers geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij wonen. Met name de kosten en het comfort van een nieuwe warmteoplossing zijn voor de deelnemers belangrijk. Op de vraag of inwoners bereid zijn een eigen bijdrage te doen in de overstap naar aardgasvrij wonen beantwoordt bijna de helft het hier niet mee eens te zijn. Het merendeel benadrukt dit: zij zijn het hier helemaal niet mee eens. Een kwart van de deelnemers geeft (minder uitgesproken) aan hiertoe bereid te zijn. 

Deelnemers gaven aan ook andere aspecten belangrijk te vinden. Bijvoorbeeld het onderzoeken van alternatieve technieken zoals waterstof. Maar ook dat inwoners zelf kunnen beslissen welke warmteoplossing zij toepassen in huis. Ook vragen deelnemers zich af waarom deze transitie in Nederland nodig is, en waarom elders in Europa andere keuzes worden gemaakt. Verder wordt aangegeven dat het alternatief toekomstbestendig moet zijn en niet afhankelijk is van (houtige) biomassa. 

Initiatieven in de buurten

Een aantal deelnemers geeft aan dat er in de buurt duurzame initiatieven zijn. Met name de omgeving Anne Frank valt op, waar gezamenlijke isolatie en het aanleggen van groene daken is uitgevoerd. Een aantal deelnemers heeft ook aangegeven zich actief in te willen zetten voor het aardgasvrij maken van de buurt. Dit wordt aangegeven in onder andere de wijken Akkerland, Biesbosch en Anne Frank. 

Initiatieven die genoemd worden waarbij deelnemers betrokken zijn:

•    Duurzaamheidsproject van Rochdale – Spoorzicht
•    Gezamenlijke bodem isolatie en groene daken – Anne Frank
•    Het vergroenen en verduurzamen door middel van Sedum – Anne Frank
•    Wko – Overdiemerpolder
•    Smart meter – Biesbosch
•    initiatieven binnen de VvE – Bergwijkpark
•    Diemen Ecostroom – Ruimzicht-West

Wilt u de rapportage van het bewonersonderzoek in z’n geheel ontvangen stuur dan een e-mail naar info@Diemen.nl. Dan ontvangt u het rapport per mail.