Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Locatie Buitenlust

Onderzoek 

Buitenlust is één van de aangewezen locaties. Op deze locatie heeft de gemeente het voornemen om circa 40 sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente Diemen heeft onderzoek laten doen naar de technische en financiële haalbaarheid van de plannen op deze locatie. Ook is woningbouwcorporatie Rochdale gepolst. Het college erkent dat bouwen in bestaande wijken impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. Het college vindt het dan ook belangrijk om samen met de bewoners van Buitenlust en met woningbouwcorporatie Rochdale een concept plan te ontwikkelen in de ontwerpfase.

Bewonersparticipatie

Bewoners van Buitenlust krijgen veel gelegenheid om hun ideeën, belangen en standpunten tijdens de ontwerpfase in te brengen. Qua onderwerpen gaat dit verder dan alleen om het ontwerp van de woningen. Bewoners mogen meepraten en meedenken over wat de bouw van de nieuwe woningen betekent voor de veiligheid, het verkeer, speelplekken, het groen, klimaatadaptatie, waterberging, kwaliteit van de openbare ruimtes, looproutes, parkeren of andere ruimtelijke aspecten die de bewoners willen betrekken. Als het concept-plan klaar is zal de gemeenteraad besluiten of er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het college stuurt het concept-plan voor besluitvorming alleen naar de gemeenteraad:

• Als ze niet afdoen aan het voorzieningenniveau.
• Als in de buurt wordt zorg gedragen voor voldoende groen, speelruimte en verblijfskwaliteit.
• De sociale en verkeersveiligheid geborgd zijn.

Contact

De gemeente heeft contact gehad met de werkgroep Groen van bewonersvereniging Buitenlust. Met de werkgroep is afgesproken dat de gemeente via deze webpagina gelegenheid biedt aan alle bewoners van Buitenlust om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Deze webpagina wordt dan ook regelmatig van nieuwe informatie voorzien door middel van een tijdlijn.

Als u vragen, suggesties, ideeën heeft voor de gemeente over Buitenlust, stuur dan een e-mail naar info@diemen.nl met vermelding van het zaaknummer 2019-048268 bij het onderwerp. Het zaaknummer is belangrijk anders komt uw correspondentie niet bij de juiste personen terecht.

Meer info

 Zie verder