Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Woningen sociale huur

Realisatie 

Er is een grote en urgente behoefte aan sociale huurwoningen in Diemen. Diemen ziet zich geplaatst voor een grote opgave: uitbreiding met 1085 sociale huurwoningen en de Diemense natuur ontzien en versterken. Ongeveer de helft van deze woningen kan worden gerealiseerd in geplande woningbouwprojecten op Plantage de Sniep en Holland Park. De andere helft kan alleen worden gerealiseerd in de bebouwde kom. Om met enig tempo de broodnodige sociale huurwoningen te realiseren moet Diemen gaan verdichten en kantoren transformeren.

Uitgangspunten

Het college heeft met goedkeuring van de gemeenteraad zoeklocaties in Diemen aangewezen. Dit zijn de plekken in de bebouwde kom van Diemen waar mogelijk sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Het college heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd om tot een keuze voor deze locaties te komen:
• Zo moet de woningbouw in verband met de urgentie binnen vijf tot zeven jaar kunnen worden gerealiseerd.
• Er mag niet gebouwd worden in Diemerbos, de Weilanddriehoek, Diemer Vijfhoek en de Diemerpolder. Diemen wil die gebieden, net als de provincie, groen houden.
• De grond moet in eigendom zijn van de gemeente of er moet sprake zijn van de functies waar weinig vraag naar is. De gemeente kan via het bestemmingsplan voorschrijven dat een belangrijk deel voor sociale woningbouw wordt bestemd.

Zie verder