Denk mee!

De Omgevingsvisie is voor ons allemaal belangrijk. We willen daarom met u als inwoner, met bedrijven en maatschappelijke partners op verschillende manieren in gesprek over hoe Diemen nu en in de toekomst een prettige gemeente blijft om in te wonen en te werken. Uit een onderzoek dat wij in mei 2020 hebben gehouden, kwam naar voren dat inwoners van Diemen zeer betrokken zijn bij de Omgevingsvisie. Dat stellen wij zeer op prijs. Wij willen dan ook zeker gebruik maken van uw input en ideeën.

Digitale participatieBeeld idee

Vanwege de nu nog geldende coronamaatregelen zetten we grotendeels in op digitale participatie. Onder andere doen wij dat via deze website. Zo vragen wij uw mening over een specifiek onderwerp dat speelt in Diemen via de poll op de website . In maart lanceren we daarnaast een prijsvraag waar iedereen aan mee kan doen. Hierbij wordt u uitgedaagd uw fantasie los te laten over de toekomst van Diemen en zijn er mooie prijzen te winnen. Meer informatie volgt. Ook organiseren wij van 7 t/m 11 juni 2021 de week van Mijn Diemen van Morgen. Houd de website in de gaten voor meer nieuws hierover.Voor meer informatie over onze participatie- en communicatieaanpak kunt u kijken op informatieve raadsvergaderingen.

Waarover gaan we in gesprek?

Hoe blijft Diemen in de toekomst een gemeente waarin het prettig wonen en werken is? We willen met u hierover in gesprek aan de hand van vier denkrichtingen. Het zijn geen concrete scenario’s die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook kan niet worden gekozen voor één van de denkrichtingen. De ene denkrichting sluit de andere niet uit. Het is meer bedoeld als leidraad om met elkaar in gesprek te gaan over wat wij met elkaar belangrijk vinden. De meest waardevolle delen uit verschillende denkrichtingen worden vertaald naar de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Vier denkrichtingen toekomst Diemen

De vier denkrichtingen over de toekomst van Diemen zijn:

De denkrichtingen vindt u ook terug in de Omgevingsagenda. Hierin staan de belangrijkste trends, ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen. De agenda is met input van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

Ook hebben we de mogelijke denkrichtingen vertaald in een zogenaamde Kansenkaart. De kansenkaart geeft inzicht in de mogelijkheden die in het kader van de Omgevingsvisie onderzocht worden.

Wat vindt u belangrijk?

Welke denkrichting spreekt u het meeste aan en waarom? Wilt u uw mening delen klik dan op onderstaande button “Reageer hier!” en maak uw idee kenbaar over de toekomst van Diemen.

Reageer hier!

U kunt ook uw verhaal op de website achterlaten over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Diemen. Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via het contactoformulier, e-mail of telefoon