25 april: webinar Diemen Gasvrij

In 2050 wil Nederland van het aardgas af zijn. Dit betekent een grote verandering van de manier waarop we onze gebouwen gaan verwarmen en van warm tapwater gaan voorzien. De reis naar een gasvrij Diemen is dus begonnen. Tijdens een online informatieavond op maandag 25 april, van 19.30 tot 21.00, vertellen wat de reis naar aardgasvrij voor u betekent.

De gemeenteraad van Diemen heeft eind vorig jaar de Transitievisie Warmte voor Diemen vastgesteld. In deze visie leggen we uit welke kansen er zijn om buurten en wijken in Diemen gasvrij te maken. Er zijn veel mogelijkheden om aan de slag te gaan. De gemeente maakt nu nog geen keuze waar we precies beginnen. In 2022 gaat de gemeente daarover met inwoners en andere betrokkenen in gesprek. 

Wat betekent de reis naar gasvrij voor u? 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw buurt en uw woning om aardgasvrij te worden en welke stappen u de komende jaren al kunt zetten? We lichten dat in samenwerking met Regionaal Energieloket toe tijdens een webinar op maandagavond 25 april, van 19.30 tot 21.00 uur. 

De informatieavond is online en deelname is gratis. Komt het niet uit? Meld u dan alsnog aan, u ontvangt in dat geval na afloop een terugkijklink.

Hier meldt u zich aan voor de informatieavond.