Home

Samen naar een gasvrij Diemen

Nederland gaat van het aardgas af. Dat geldt dus ook voor Diemen. We willen in 2040 in de gemeente geen aardgas meer gebruiken. Dit is een grote verandering voor alle inwoners en bedrijven. Daarom willen deze reis samen met u maken, stap voor stap. Op deze website vindt u alle informatie.