Online Informatieavond GASVRIJ DIEMEN

Update 6 juli 2021. Uitnodiging voor de 2e informatieavond GASVRIJ Diemen op 8 september 

De toekomstgerichte visie op Gasvrij Diemen krijgt steeds meer vorm. Bent u benieuwd hoever we zijn met de visie en de eerste resultaten? Tijdens de tweede informatieavond over de Transitievisie Warmte vertellen we welke mogelijke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn in Diemen en welke stappen we willen zetten in de komende jaren.

Speciaal voor mensen die de eerste informatieavond niet hebben meegemaakt of graag een samenvatting willen horen wat er toen besproken is, richten we een vooravond in. Informatieavond 2 over de visie begint om 20.00 uur.

Programma

Tijd

Onderdeel  
19.30 Vooravond Informatieavond 1 in een notendop.
 • Samenvatting  Informatieavond 1
 • Wat is er met de opgehaalde informatie gedaan? 
19.50 Pauze

 

20.00 Informatieavond Transitievisie Warmte Informatieavond 2:
 • Hoofdlijnen visie
 • Strategie wijkaanpak
 • Wat betekent dit voor u? 
21.30 Afsluiting  

 

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u zich dan vóór 5 september 2021 aan via de volgende pagina.
Later, kort vóór de vergadering, ontvangt u dan een uitnodiging met de link om mee te doen aan de bijeenkomst. 

Op meerdere momenten meepraten 

De gemeente vindt het belangrijk om u goed mee te nemen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. We organiseren de komende maanden meerdere communicatiemomenten met inwoners. Hieronder ziet u deze momenten. Bij al deze momenten bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen. Alle meningen, wensen en zorgen van de bijeenkomsten verwerken wij in de Transitievisie Warmte. De visie moet in december 2021 klaar zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

4-22 maart 

 • Digitale enquête:via een digitale enquête hebben inwoners hun mening gegeven op een aardgasvrij Diemen. Tijdens de informatieavond van 2 juni presenteren we de resultaten en kunt u hier op reageren.

2 juni 

 • Eerste online Informatieavond GASVRIJ Diemen: Gasvrij Diemen wat is dat? Hoe kan je van het aardgas af? Wat doet de gemeente? Wat betekent aardgasvrij voor mij als bewoner? 

8 september 

 • Tweede online Informatieavond Transitievisie Warmte: tijdens deze informatieavond vertellen we alles over de visie. Welke alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar voor de gemeente? Tekent zich al beeld af welke stappen er in wijken en  buurten in de gemeente kunnen worden genomen.

Oktober 

 • Inloopbijeenkomst: eind van het jaar wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens deze laatste bijeenkomst is de visie gereed. We informeren u wat er in de visie staat en welke keuzes erin zijn gemaakt. Wat wil u de gemeenteraad meegeven.

​​​

 

Terugblik informatieavond 2 juni

De eerste online informatieavond over Gasvrij Diemen heeft op 2 juni plaatsgevonden. 45 Inwoners lieten zich via Teams informeren over de stappen op weg naar een transitievisie warmte. Hieronder een terugblik.

Tijdens de avond werd duidelijk dat we goed op gang zijn met het maken van de visie. Deze moet in november klaar zijn. Volgend jaar willen we aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. Dan hebben we ook een beter beeld van de wijken die kansrijk zijn om van het gas af te gaan. Momenteel zitten we midden in de analysefase. Ingenieurs- en adviesbureau Sweco verzamlt op wijkniveau alle benodigde informatie, denk aan:

 • Isolatiegraad (hoe ver zijn de wijken qua isolatie?
 • Collectief eigendom (wat doen bijvoorbeeld woningcorporaties?
 • Infrastructuur (kan het stroomnetwerk het aan als iedereen ineens een warmtepomp koopt?
 • Nationale kosten (wat kosten de verschillende oplossingsrichtingen om een wijk van het gas af te halen?

En uiteraard zoeken we naar koppelkansen (dat betekent aansluiten bij andere geplande werkzaamheden, denk aan het in Diemen typische ophogen van wijken) en kijken we ook naar draagvlak (is er een bewonersinitiatief?)

Bewonersonderzoek

Tijdens de bijeenkomst werd ook een samenvatting gegeven over de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat in maart is gehouden. In het kort de belangrijkste uitkomsten. 

Bijna de helft van de deelnemers aan het bewonersonderzoek vindt het belangrijk dat in de toekomst gebouwen niet meer worden verwarmd met aardgas. Ongeveer één derde is het daar niet mee eens. Een kleine meerderheid (51%) van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij wonen. Het gaat dan met name om de betaalbaarheid. Van hen geeft 40% aan dat de eigen woning afgelopen 10 jaar is geïsoleerd. In de komende 10 jaar is 20% van plan om de woning (verder) te isoleren.

Een ruimere samenvatting van het bewonersonderzoek is te lezen via de volgende pagina.  

Het laatste deel van de informatieavond ging over de techniek. Ofwel wat zijn de alternatieve warmte-opties voor aardgas? Dat zijn er drie:

 • All electric (warmtepomp)
 • Warmtenet / stadsverwarming (op basis van lage-, midden- of hoge-temperatuurbron)
 • Duurzaam gas (groengas)

De kansen voor deze opties zijn uitgebreid besproken tijdens de presentatie van Sweco. Uiteraard werd het belang van energiebesparing en het isoleren van je huis voor elke optie benadrukt. Na de presentatie stelden de deelnemers veel technische vragen én kritische vragen over het proces. Deze werden door de deskundigen van Sweco, de wethouder en de beleidsadviseur van de gemeente zo goed mogelijk beantwoord. 

De volgende informatieavond over GASVRIJ Diemen vindt online plaats op 8 september. Meer info over programma en aanmeldmogelijkheid volgt binnenkort.